IMA VFU Brno 2017

Obhajoby závěrečných zpráv IMA

 

Obhajoby závěrečných zpráv z mobilit IMA uskutečněných v roce 2017 proběhnou ve dnech 12.-14. prosince 2017. Studenti farmaceutické fakulty budou obhajovat v úterý 12. prosince od 9 hodin v budově 45 (Pavilon farmacie II), místnosti 221. Studenti fakulty veterinární hygieny a ekologie budou obhajovat ve středu 13. prosince od 9 hodin v budově 24 (Studijní a informační středisko), místnosti 336. Studenti fakulty veterinárního lékařství budou obhajovat ve čtvrtek 14. prosince od 9 hodin v budově 24 (Studijní a informační středisko), místnosti 166. Harmonogram obhajob naleznete zde: FaFFVHEFVL

 

Vzorovou prezentaci na obhajoby v souladu s jednotným vizuálním stylem VFU stáhnete zde.

 


 

Rozodnutí prorektora VVZ č. 2/2017

Výsledky IMA VFU Brno 2017

IMA VFU Brno 2017 - Fakulta farmaceutická

 

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2017-FaF-03

BREZÁNI Viliam

Šmejkal Karel

financováno

2017-FaF-12

MALANÍK Milan

Šmejkal Karel

financováno

2017-FaF-09

JIROTKOVÁ Zuzana

Opatřilová Radka

financováno

2017-FaF-05

BRUNČÁKOVÁ Barbora

Šaloun Jan

financováno

2017-FaF-15

POKORNÁ Marie

Šmejkal Karel

financováno

2017-FaF-01

BLAŽEJOVÁ Romana

Šaloun Jan

financováno

2017-FaF-02

BRÁCHOVÁ Kateřina

Vetchý David

financováno

2017-FaF-07

HAVRÁNKOVÁ Eva

Csöllei Jozef

financováno

2017-FaF-08

HOŘAVOVÁ Lenka

Šaloun Jan

financováno

2017-FaF-13

MRÁČKOVÁ Šárka

Hošek Jan

financováno

2017-FaF-16

ROTREKL Domink

Hošek Jan

financováno

2017-FaF-18

STUDENÁ Dominika

Vetchý David

náhradník

2017-FaF-19

TKÁČOVÁ Veronika

Ambrus Tünde

nefinancováno

2017-FaF-14

PAVELKOVÁ Klára

Mazánková Dana

nefinancováno

2017-FaF-06

ČAMBALOVÁ Adela

Šmejkal Karel

nefinancováno

2017-FaF-17

SLANÁ Adriana

Vašut Karel

nefinancováno

2017-FaF-04

BROŽOVIČOVÁ Andrea

Smejkalová Lenka

nefinancováno

2017-FaF-10

KARKOŠKOVÁ Tatiana

Šaloun Jan

nefinancováno

2017-FaF-11

KOČVAROVÁ Radka

Šaloun Jan

vyřazeno z formálních důvodů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMA VFU Brno 2017 - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2017-FVHE-01

ALBRECHTOVÁ Veronika

Pištěková Vladimíra

financováno

2017-FVHE-02

ČALOUDOVÁ Hana

Svobodová Zdeňka

financováno

2017-FVHE-03

JIROUŠOVÁ Eva

Baláž Vojtech

financováno

2017-FVHE-04

KAŠPÁRKOVÁ Nikola

Bártová Eva

financováno

2017-FVHE-05

KOLENČÍK Stanislav

Literák Ivan

financováno

2017-FVHE-06

KUBŮ Martina

Bártová Eva

financováno

2017-FVHE-07

KUTILOVÁ Iva

Dolejská Monika

financováno

2017-FVHE-08

LUŇÁKOVÁ Ludmila

Pospiech Matej

financováno

2017-FVHE-09

MAREŠOVÁ Lenka

Jakešová Petra

financováno

2017-FVHE-10

MARKOVÁ Jiřina

Bártová Eva

financováno

2017-FVHE-11

NEČASOVÁ Andrea

Pechová Alena

financováno

2017-FVHE-12

POSPÍŠILOVÁ Eliška

Steinhauserová Iva

financováno

2017-FVHE-13

SEHONOVÁ Pavla

Svobodová Zdeňka

financováno

2017-FVHE-14

VALČEK Adam

Dolejská Monika

financováno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMA VFU Brno 2017 - Fakulta veterinárního lékařství

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2017-FVL-25

ŠIMKOVÁ Ivana

Illek Josef

financováno

2017-FVL-17

NEČASOVÁ Andrea

Crha Michal

financováno

2017-FVL-28

TVRDOŇ Karel

Illek Josef

financováno

2017-FVL-03

ČERNOCHOVÁ Hana

Knotek Zdeněk

financováno

2017-FVL-20

PROKEŠOVÁ Barbara

Raušerová Leona

financováno

2017-FVL-10

HŘIBOVÁ Barbora

Filipejová Zita

financováno

2017-FVL-24

SOCHORCOVÁ Veronika

Knotek Zdeněk

financováno

2017-FVL-06

GONČÁR Rastislav

Crha Michal

financováno

2017-FVL-22

SKLADANOVÁ Lucie

Jekl Vladimír

financováno

2017-FVL-05

GABRIEL Vojtěch

Nečas Alois

financováno

2017-FVL-27

TLAČBABOVÁ Klára

Urbanová Lucie

financováno

2017-FVL-23

SLAVÍČEK Adam

Dvořák Milan

financováno

2017-FVL-32

ZAVADILOVÁ Klára

Crha Michal

financováno

2017-FVL-08

HLAVINKA Tomáš

Krisová Šárka

financováno

2017-FVL-11

CHLEBNIČANOVÁ Monika

Raušerová Leona

financováno

2017-FVL-30

VAVŘINOVÁ Martina

Stehlík Ladislav

náhradník

2017-FVL-21

PŘECECHTĚLOVÁ Iveta

Vávra Miloš

nefinancováno

2017-FVL-07

HARGITAIOVÁ Kristýna

Bodeček Štěpán

nefinancováno

2017-FVL-15

KOŘÍNEK Martin

Urbanová Lucie

nefinancováno

2017-FVL-19

PRAŽSKÁ Kateřina

Agudelo Carlos

nefinancováno

2017-FVL-16

KŘÍŽOVÁ Petra

Raušerová Leona

nefinancováno

2017-FVL-29

VALACHOVÁ Cecilie

Modrý David

nefinancováno

2017-FVL-01

ANDRLOVÁ Petra

Bodeček Štěpán

nefinancováno

2017-FVL-09

HORÁKOVÁ Veronika

Fichtel Tomáš

nefinancováno

2017-FVL-18

NOVÁKOVÁ Dominika

Crha Michal

nefinancováno

2017-FVL-12

KALOCSÁNYIOVÁ Vendula

Proks Pavel

nefinancováno

2017-FVL-14

KLEINOVÁ Vendula

Mráčková Miroslava

nefinancováno

2017-FVL-31

VELECKÁ Zuzana

Jahn Petr

nefinancováno

2017-FVL-13

KAPUSTOVÁ Lenka

Agudelo Carlos

nefinancováno

2017-FVL-04

ERNESTOVÁ Martina

Hanák Jaroslav

nefinancováno

2017-FVL-26

ŠMÍDKOVÁ Jana

Illek Josef

nefinancováno

2017-FVL-02

BUROVÁ Jana

Fichtel Tomáš

nefinancováno

 

     
       

Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA

na VFU Brno pro rok 2017

 

IMA VFU Brno, v souladu s článkem č.6 Směrnice rektora č. ZS 1/2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2015 č.j. 115 471/2015 s účinností od 1.1.2016-Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím IMA na VFU Brno, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2017.

 

Forma podávání návrhů projektů: formulář-Projekt IMA VFU Brno na rok 2017, dostupný v odkazu níže

Způsob podávání návrhu projektů: doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2017.

Místo podání návrhu projektu: Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, na rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: pavlickoval@vfu.cz.

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2016 Mezera tři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVHE Holeček IMA2017 RST).

 

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

od 20. ledna 2017 do 28. února 2017

 

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2017, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VFU Brno, tj. do 31. 12. 2017. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

 

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2017:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2017,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 80 000 Kč
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
 • termín realizace mobilit: 31.03.2017 – 30.11.2017
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 2680 Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání finančních prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility;  a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2017, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2017 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno. Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

Upozornění: Diety nelze krátit, použijte kurz ČNB ke dni vyplnění formuláře. Pro výpočet diet prosím použijte dokument Sazby zahraničního stravného pro rok 2017 níže na této stránce.

 

 

Hodnotící lhůta začíná dne 01.03.2017 a končí dne 15.03.2017.

 

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

 

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

  předseda IMA VFU Brno

V Brně dne 19. ledna 2017

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz