Další informace

SIS - Studijní informační středisko VFU Brno

Spadá do metodického řízení VVZ na VFU Brno. Bližší podrobnosti najdete na stránkách SIS naší univerzity.

______________________________________________________________________________________

 

ACTA VETERINARIA BRNO 

- vědecký časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, který spadá do metodického řízení VVZ na VFU Brno. 

- zaměřuje se na publikaci původních výzkumných prací a klinických poznatků v oblasti veterinární a biomedicínské vědy.

 

Kontakt

Redakce Acta Veterinaria Brno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

 

Telefon: 5 4156 2791

E-mail: actavet@vfu.cz

 

Webová stránka: actavet.vfu.cz

______________________________________________________________________________________

 

IGA VFU Brno

 

Veškeré informace týkající se Interní grantové agentury Vám poskytne Sekretariát prorektorky pro vzdělávání.

 

Kontaktní osoba: MVDr. Mášová Hana

                           masovah@vfu.cz

 

  • FRVŠ ukončil svoji činnost rokem 2013
  • Studentská mobilita Freemovers ukončila svoji činnost v roce 2014

 

 

 aktualizace: 17.2.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz