Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

Prof. MVDr. Vladimír Celer,  Ph.D.

tel.: +420 5 4156 2020

mobil: 606 941 912
e-mail: prorektorvvz@vfu.cz

 

Referentka VVZ a mobilit (ERASMUS+, CEEPUS, VaV)

Mgr. Lucie Zimmermanová

tel: 54156 2019

mobil: 725 170 281

e-mail: zimmermanoval(at)vfu.cz

 

Referentka VVZ (ZSC, VaV, IMA VFU Brno)

Ladislava Pavlíčková

tel: 54156 2086

mobil: 601 560 450

e-mail: pavlickoval(at)vfu.cz

 

Úřední hodiny - OFFICE HOURS 

Pondělí

9:00-11:00

Monday

9:00-11:00

Úterý

12:00-14:00

Tuesday

12:00-14:00

Středa

9:00-11:00

Wednesday

9:00-11:00

Čtvrtek

12:00-14:00

Thursday

12:00-14:00

 

 

 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy (zkráceně VVZ; středisko: 9122)

  • VVZ sídlí na Rektorátu v přízemí vlevo-vlevo

  • Vlastní vědecko-výzkumná činnost je prováděna v rámci řešitelských kolektivů ústavů a klinik. VVZ shromažďuje aktuální informace o vyhlášení veřejných soutěží na vědecké a výzkumné projekty jednotlivých grantových institucí.
  • VVZ spravuje tyto grantové agentury: NAZV, MŠMT, GA ČR, AZV ČR, MPO, GA AV ČR
  • Organizuje také informační semináře, oponentní řízení a zajišťuje předání návrhů grantových projektů na tyto instituce.
  • Eviduje podané návrhy projektů následně pak řešené projekty na VFU Brno.
  • Dále zabezpečuje mobility studentů i akademických pracovníků programů Erasmus+ a CEEPUS spadá pod něj Studijní a informační středisko.
  • VVZ vede celouniverzitní evidenci zahraničních služebních cest
  • VVZ spravuje a formálně zajišťuje chod agentury IMA VFU Brno

 

 Mapka VFU Brno

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz