Fakultu veterinárního lékařství navštívil velvyslanec Norského království

Dne 18. 10. 2018 se setkal děkan Fakulty veterinárního lékařství doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. s J. E. panem Robertem Kvilem, Ph.D., velvyslancem Norského království v České republice. Vzájemné setkání probíhalo v přátelském duchu, při kterém diskutovali nejen zapojení norských studentů do studia magisterského studijního programu Veterinární lékařství, ale také hovořili o navázání spolupráce v oblasti vědy a výzkumu za podpory Norských fondů. V rámci návštěvy Fakulty veterinárního lékařství se pan velvyslance setkal taktéž se zástupci norských studentů.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person