01 / 2019

02 XII. ročník časopis Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 2019 1  Vydává: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno Vychází: 6x ročně Redakční rada: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA – předseda PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. Ing. arch. Gabriela Chmelařová Mgr. Jana Doleželová prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. MVDr. Karel Kovařík Karolína Michalčáková Redakce: Tel.: 541 562 010, 724 321 352 vfu@vfu.cz Sazba: Martina Petrová, 608 740 583 Jazyková korektura: Eva Bublová Tisk: Tiskárna Didot, spol. s r.o. www.tiskarna-didot.cz Reg. č.: MK ČR E 18254 ISSN 1803-3830 Redakční uzávěrka pro č. 2/19: 30. 4. 2019 Příští číslo vyjde: 20. 5. 2019 Za obsah dodaných textů odpovídají autoři © Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Obálka: Univerzita vstupuje do druhého století své existence (předseda AS VFU prof. Treml při projevu) foto: archiv VFU Brno obsah téma Rok 2018 na univerzitě z pohledu rektora VFU Brno 1 Alois Nečas Veterinární a farmaceutická univerzita Brno vstoupila do druhého století své existence 4 Alois Nečas František Treml Vladimír Večerek Plán realizace Strategického záměru VFU Brno na rok 2019 8 Vladimír Večerek Institucionální program na rok 2019 až 2020 10 Vladimír Večerek informace CEITEC VFU Brno – mezinárodní evaluace vyzdvihla excelenci výzkumu na VFU Brno 12 Vladimír Večerek Jiří Smola Oslavy 100 let od založení VFU Brno v odborných časopisech Veterinářství, Maso a v časopise Vita universitatis 14 Vladimír Večerek Josef Kameník Tünde Ambrus 10 let Interní grantové agentury VFU Brno (IGA) 16 Petr Chloupek Vladimír Večerek 5 let Interní vzdělávací agentury VFU Brno (IVA) 17 Vladimír Večerek 5 let Interní mobilitní agentury VFU Brno (IMA) 18 Vladimír Celer Vladimír Večerek fakulty Školní zemědělský podnik Nový Jičín VFU Brno v roce 2018 20 Radek Haas události Velvyslanec Norského království na VFU Brno 22 Michal Crha Ministr zdravotnictví na Farmaceutické fakultě VFU Brno 23 Jan Šaloun Setkání vedoucích pracovníků jazykových center brněnských univerzit a vysokých škol na VFU Brno 24 Silvie Schüllerová 10 let činnosti Mysliveckého kroužku na VFU Brno 25 Miloš Vávra Pracovní setkání zástupců vedení farmaceutických fakult ČR a SR 26 Tünde Ambrus Pracovní den sekce technologie léků s názvem Pokroky ve farmaceutické technologii 27 Kateřina Kubová personalistika Doktorské studium na Fakultě veterinárního lékařství v období 2014–2018 28 Miša Škorič horizonty Za francouzským jídlem 34 Ladislav Steinhauser

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5NDI=