Novinky
a události

20. 11. 2020

Poselství rektora VFU Brno k akci Brněnský17

Studenti brněnských univerzit, kteří organizují oslavy letošního festivalu "Brněnský Sedmnáctý 2020", požádali rektora VFU Brno Prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA o vyjádření k dotazům souvisejícím s tématikou letošních oslav 31. výročí 17. listopadu 1989. Poselství rektora VFU Brno bylo součástí online programu oslav.

10. 7. 2020

Provoz klinik, laboratoří a pohotovostí neomezen

Všechny kliniky, laboratoře a pohotovosti na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno fungují bez omezení. Lékářská péče pro zvířata je zajištěna v plném rozsahu.

20. 11. 2020

Rektor VFU Brno podepsal smlouvu konsorcia CEITEC

Rektor Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA podepsal za VFU Brno smlouvu o pokračovaní výzkumného konsorcia CEITEC. „VFU Brno stála při zrodu tohoto brněnského mezinárodního výzkumného centra už v roce 2011 a byla po celou dobu působení tohoto Středoevropského technologického institutu CEITEC, který tvořili jako partneři brněnské vysoké školy, pracoviště AV ČR a VÚVeL, výrazným partnerem, který významně přispěl k výsledkům CEITECu z pohledu biologických věd a veterinárního lékařství, mimo jiné při plnění mezinárodních parametrů smluvního výzkumu na animálních modelech.“ řekl rektor VFU Brno Alois Nečas.

Poslední číslo časopisu VITA
Časopis VITA Universitatis