Název fondu (sbírky): Prof. MUDr. et MVDr. h.c. Edward Babák

Značka fondu (sbírky): P 12
Původce: Vysoká škola zvěrolékařská – rektorát, Kabinet dějin veterinární medicíny
Časový rozsah: 1918 – 1997
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: Inventární soupis

Název fondu (sbírky): Prof. MVDr. Karel Macek

Značka fondu (sbírky): P 13
Původce: Vysoká škola zvěrolékařská – rektorát, prof. MVDr. Karel Macek – profesor patologické anatomie, Kabinet dějin veterinární medicíny
Časový rozsah: 1926 – 2005
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: Inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. MVDr. Vincenc Jelínek

Značka fondu (sbírky): P 14
Původce: Vysoká škola veterinární – rektorát, prof. MVDr. Vincenc Jelínek – profesor všeobecné, speciální a experimentální patologie, patologické anatomie a patologické histologie, rodina Jelínkova, spolupracovníci, Kabinet dějin veterinární medicíny
Časový rozsah: 1945 – 1962
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: Inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. MUDr. Karel Šulc

Značka fondu (sbírky): P 15
Původce: Vysoká škola zvěrolékařská – rektorát, prof. MUDr. Karel Šulc – profesor histologie a embryologie, Kabinet dějin veterinární medicíny.
Časový rozsah: 1919 – 1952
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: Inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. PhDr. et MVDr. h.c. Rudolf Dostál, DrSc.

Značka fondu (sbírky): P 16
Původce: Vysoká škola zvěrolékařská – rektorát, prof. PhDr. Rudolf Dostál, DrSc. – profesor botaniky, Kabinet dějin veterinární medicíny.
Časový rozsah: 1919 – 1971
Metráž: 0,10 bm zpracováno a zinventarizováno
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: Inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. PhDr. Emil Sekera

Značka fondu (sbírky): P 17
Původce: Vysoká škola zvěrolékařská – rektorát, prof. PhDr. Emil Sekera profesor všeobecné zoologie a parasitologie, Kabinet dějin veterinární medicíny.
Časový rozsah: 1880 – 1973
Metráž: 0,10 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: Inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Vysoká škola zvěrolékařská v Brně, rektorát, 

Značka fondu (sbírky): A 1
Původce fondu: Vysoká škola zvěrolékařská v Brně, rektorát, profesorský sbor Časový rozsah: 1919 – 1936
Metráž: 4 bm zpracováno a zinventarizováno
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: Inventární soupis, databáze.

Název fondu (sbírky): Vysoká škola veterinární v Brně, rektorát,

Značka fondu (sbírky): A 2
Původce fondu: Vysoká škola veterinární v Brně, rektorát, rektor, vědecká rada, kolegium rektora, prorektoři, kvestor.
Časový rozsah: 1936 – 1989
Metráž: 200 bm celkem, 50 bm zpracováno, 150 bm nezpracováno 
Přístupnost fondu: Zpracovaná část je přístupná v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů. Nezpracovaná část není přístupná.
Archivní pomůcky: databáze, inventární soupis

Název fondu (sbírky): Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně, rektorát,

Značka fondu (sbírky): A 3
Původce fondu: Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně, rektor, rektorát, kolegium rektora, vědecká rada, prorektoři, kvestor.
Časový rozsah: 1991 -1994
Metráž: 10 bm celkem, 4,5 bm zpracováno, 5,5 bm nezpracováno
Přístupnost fondu: Zpracovaná část je přístupná v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů. Nezpracovaná část není přístupná.
Archivní pomůcky: databáze.

Název fondu (sbírky): Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Značka fondu (sbírky): A 4
Původce fondu: Fakulta veterinárního lékařství, děkanát, vědecká rada fakulty, kolegium děkana, ústavy.
Časový rozsah: 1992 – 2005
Metráž: 3 bm nezpracováno
Přístupnost fondu: Fond není přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů. 
Archivní pomůcky: databáze.

Název fondu (sbírky): Akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (Vysoké školy veterinární a farmaceutické)

Značka fondu (sbírky): A 5
Původce fondu: Akademický senát VFU Brno (VŠVF v Brně), kancléř senátu.
Časový rozsah: 1992 – 2003
Metráž: 2,6 bm zpracováno a zinventarizováno
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis, databáze.

Název fondu (sbírky): Prof. MVDr. Jan Lenfeld

Značka fondu (sbírky: P 1
Původce fondu: prof. MVDr. Jan Lenfeld, profesor hygieny potravin, Kabinet dějin veterinární medicíny, rodina Lenfeldova.
Časový rozsah: 1912 – 1990
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. MVDr. Josef Taufer

Značka fondu (sbírky): P 2
Původce fondu: prof. MVDr. Josef Taufer, profesor všeobecné a speciální zootechniky, Kabinet dějin veterinární medicíny.
Časový rozsah: 1869 – 1969
Metráž: 0,25 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. MVDr. František Ševčík

Značka fondu (sbírky): P 3
Původce fondu: prof. MVDr. František Ševčík, profesor mikrobiologie, Kabinet dějin veterinární medicíny, rodina Ševčíkova.
Časový rozsah: 1886 – 1997
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. MVDr. František Král

Značka fondu (sbírky): P 4
Původce fondu: prof. MVDr. František Král, profesor speciální pathologie a terapie vnitřních chorob domácích zvířat, Kabinet dějin veterinární medicíny, rodina Králova, p. Helena Velíšková, kolegové.
Časový rozsah: 1892 – 1993
Metráž: 0,25 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. PhDr. MUDr. MVDr. h.c. in memoriam Jan Bečka

Značka fondu (sbírky): P 5
Původce fondu: prof. PhDr. MUDr. Jan Bečka, profesor chemie a potravinářství, Kabinet dějin veterinární medicíny, rodina Bečkova, kolegové.
Časový rozsah: 1889 – 1990
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. PhDr. MVDr. h.c. Oldřich Vilém Hykeš

Značka fondu (sbírky): P 6
Původce fondu: prof. PhDr. MVDr. h.c. O. V. Hykeš, profesor všeobecné biologie a parasitologie, Kabinet dějin veterinární medicíny, kolegové.
Časový rozsah: 1895 – 1978
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. MVDr. Alois Hanslian

Značka fondu (sbírky): P 7
Původce fondu: prof. MVDr. Alois Hanslian, profesor normální a patologické onychologie, Kabinet dějin veterinární medicíny, zaměstnanci ústavu podkovářství, rodina Hanslianova, kolegové.
Časový rozsah: 1919 – 1950 
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. MVDr. Tomáš Vacek

Značka fondu (sbírky): P 8
Původce fondu: prof. MVDr.Tomáš Vacek, profesor fyziologie, Kabinet dějin veterinární medicíny, rodina Vackova, kolegové.
Časový rozsah: 1921 – 1990
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. MVDr. Emil Přibyl

Značka fondu (sbírky): P 9
Původce fondu: prof. MVDr. Emil Přibyl, profesor porodnictví, Kabinet dějin veterinární medicíny, rodina Přibylova, kolegové.
Časový rozsah: 1916 – 1996
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): Prof. MUDr. Otakar Rybák

Značka fondu (sbírky): P 10
Původce fondu: prof. MUDr. Otakar Rybák, profesor farmakologie a farmakognosie, Kabinet dějin veterinární medicíny.
Časový rozsaah: 1919 – 1996
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.

Název fondu (sbírky): prof. MUDr. MVDr. h.c. Otomar Völker

Značka fondu (sbírky): P 11 
Původce fondu: prof. MUDr. Otomar Völker, profesor anatomie, Kabinet dějin veterinární medicíny.
Časový rozsah: 1939 – 1995
Metráž: 0,12 bm zpracováno a zinventarizováno.
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších předpisů.
Archivní pomůcky: inventární soupis.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT