Atestace I. stupně je organizována formou týdenních soustředění ve třech odborných blocích:

  • Veřejné veterinářství a ekologie
  • Hygiena potravin a laboratorní diagnostika v hygieně potravin
  • Epizootologie a laboratorní diagnostika v epizootologi

Na závěr atestačního studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ústředním ředitelem SVS.

Atestace I. stupně je organizována formou týdenních soustředění ve třech odborných blocích:

  • Veřejné veterinářství a ekologie
  • Hygiena potravin a laboratorní diagnostika v hygieně potravin
  • Epizootologie a laboratorní diagnostika v epizootologii

Na závěr atestačního studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ústředním ředitelem SVS.

Pozvánka do základní části atestačního studia

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna ICV, budova č. 6
Termín zahájení: 4. čtvrtletí 2019 (datum bude zájemcům sděleno společně se zasláním závazné přihlášky).
Doba trvání Třikrát týdenní soustředění ke třem odborným blokům (veřejné veterinářství
a ekologie; hygiena potravin a laboratorní diagnostika v  hygieně potravin; epizootologie a laboratorní diagnostika v epizootologii).
Termín závěrečné zkoušky bude sdělen v průběhu studia po dohodě s ústředním ředitelem SVS ČR.
Cena 7 500,- Kč. Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně studia.
Přihlášení Předběžnou přihlášku zašlete na adresu ICV VFU Brno.
Kontakt: ICV VFU Brno, MVDr. Eva Justová, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno,
tel.: 541 562 091, e-mail: justovae@vfu.cz

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VFU Brno a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 


Předběžná přihláška:Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT