Atestace II. stupně je organizována formou výuky v rozsahu 1 odborného bloku a vypracování atestační práce.
Odborný blok: výuka se zaměřením

  • Pohoda zvířat
  • Hygiena potravin
  • Epizootologie
  • Laboratorní diagnostika

Na závěr atestačního studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce a obhajobě atestační práce před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ústředním ředitelem SVS.

Atestace II. stupně je organizována formou výuky v rozsahu 1 odborného bloku a vypracování atestační práce.
Odborný blok: výuka se zaměřením

  • Pohoda zvířat
  • Hygiena potravin
  • Epizootologie
  • Laboratorní diagnostika

Na závěr atestačního studia se účastníci podrobí závěrečné atestační zkoušce a obhajobě atestační práce před pětičlennou zkušební komisí jmenovanou ústředním ředitelem SVS.

Pozvánka do specializační části atestačního studia

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, posluchárna ICV, budova č. 6
Termín zahájení: Zájemcům bude oznámen po naplnění minimálního počtu posluchačů příslušného tematického zaměření výuky.
Doba trvání:

Specializační část atestačního studia je organizovaná formou týdenního soustředění podle tematického zaměření výuky (hygiena potravin; epizootologie; laboratorní diagnostika; ekologie). Termín soustředění a zkoušky bude stanoven po dohodě s ústředním ředitelem SVS ČR.

Cena: 7 800,- Kč
Přihlášení: Předběžnou přihlášku zašlete na adresu ICV VFU Brno.
Kontakt: ICV VFU Brno, MVDr. Eva Justová, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno,
tel.: 541 562 091, e-mail: justovae@vfu.cz

Přihlašující souhlasí se zpracováním osobních údajů a zařazením do databáze ICV VFU Brno a pro účel vystavení osvědčení do databáze MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nebudou poskytovány dalším osobám ani k jiným účelům. 


Předběžná přihláška:Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT