VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

dne  13. května 2020 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026.


Soutěžní lhůta končí  26. června 2020 (do 12:00 hod.).

Interní termíny VFU Brno:

návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 18. června 2020;
po schválení VVZ řešitel vygeneruje soubor ve formátu PDF obsahující návrh projektu prostřednictvím webové aplikace ISVP a zašle na email kacalovat@vfu.cz;
návrhy projektů budou odesílány datovou schránkou prostřednictvím VVZ do 25. června 2020. 

 

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Vyhlášení veřejné soutěže

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2020

1 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Enterobacteriaceae rezistentní ke karbapenemům a kolistinu: koncept jednoho zdraví v hodnocení humánních a jiných zdrojů rizikových mechanizmů antimikrobiální rezistence
2 Mgr.Andrea Staffa,Ph.D. Fukcionalizovaná nanovlákna v prevenci vzniku kýly v jizvě

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky aktuálně informuje na http://www.azvcr.cz/

Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů AZV ČR

  • Průběžné zprávy - nejpozději do 23. ledna 2020 do 12 hodin
  • Závěrečná zpráva – nejpozději do 31. ledna 2020 do 12 hodin.

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2019

1 MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D. Fukcionalizovaná nanovlákna pro vnější krytí kolorektálních anastomóz
2 MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

Hojení rozsáhlých defektů kostí, šlach a vazů s využitím nových biomateriálů

3 Mgr. Andrea Staffa, Ph.D Fukcionalizovaná nanovlákna v prevenci vzniku kýly v jizvě
4 RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Přírodní bioaktivní látky enkapsulované v glukanových mikročásticích jako biomateriál vhodný pro léčbu střevních zánětlivých onemocnění
5 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Enterobacteriaceae rezistentní ke karbapenemům a kolistinu: koncept jednoho zdraví v hodnocení humánních a jiných zdrojů rizikových mechanizmů antimikrobiální rezistence
6 prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. Skrytá hrozba přírodních ohnisek přehlížených, klíšťaty přenosných infekcí. Ppřípad rodů Rickettsia, Anaplasma, BabesiaProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT