VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

 

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dne 16. 5. 2023 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou  V E Ř E J N O U   S O U T Ě Ž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030.


Soutěžní lhůta končí  29. června 2023 (do 12:00 hod.).

Interní termíny VETUNI:

  • návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 22. června 2023;
    po schválení VVZ řešitel vygeneruje soubor ve formátu PDF obsahující návrh projektu prostřednictvím webové aplikace ISVP a zašle na email kacalovat@vfu.cz;
  • návrhy projektů budou odesílány datovou schránkou prostřednictvím VVZ do 29. června 2023 do 10:00 hod. 

 

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Vyhlášení veřejné soutěže

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2023

1 Mgr. Lenka Davidová Geržová, Ph.D. Celogenomové sekvenování a metagenomika jako nástroje k pochopení cest přenosu bakterií rezistentních k antibiotikům z nemocnic do prostředí
2 Mgr. Iva Sukkar, Ph.D. Cesty šíření, evoluce, adaptace a význam antibiotické rezistence: aplikace celogenomové sekvence

 

Termíny podání dílčích a závěrečných zpráv projektů AZV za rok 2022

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR zveřejnila termíny odevzdání:


Dílčí zprávy - nejpozději do 20. ledna 2022 do 12 hodin.


Pokyny k vypracování dílčích zpráv naleznete zde.

Termín odevzdání dílčích zpráv na VVZ je 13. 1. 2023. Zprávu v elektronické podobě zašlete na email: kacalovat@vfu.cz.

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2022

1 Mgr. Lenka Davidová Geržová, Ph.D. Celogenomové sekvenování a metagenomika jako nástroje k pochopení cest přenosu bakterií rezistentních k antibiotikům z nemocnic do prostředí
2 Mgr. Iva Kutilová, Ph.D. Cesty šíření, evoluce, adaptace a význam antibiotické rezistence: aplikace celogenomové sekvence

 

PODMÍNKA PRO DALŠÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VYHLAŠOVANÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

 

Dovolujeme si upozornit všechny navrhovatele a spolunavrhovatele, kteří plánují podávat návrhy projektů do dalších veřejných soutěží ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlašovaných Ministerstvem zdravotnictví (MZ), že nově bude povinné uvádět v návrhu projektu u osoby navrhovatele a spolunavrhovatele tzv. "ORCID iD".

Aktuality AZV ČR

Vyplnění ORCIDiD-ISVP

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2021

 

1 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Enterobacteriaceae rezistentní ke karbapenemům a kolistinu: koncept jednoho zdraví v hodnocení humánních a jiných zdrojů rizikových mechanizmů antimikrobiální rezistence
2 Mgr. Lenka Davidová Geržová, Ph.D. Celogenomové sekvenování a metagenomika jako nástroje k pochopení cest přenosu bakterií rezistentních k antibiotikům z nemocnic do prostředí
3 Mgr. Iva Kutilová, Ph.D. Cesty šíření, evoluce, adaptace a význam antibiotické rezistence: aplikace celogenomové sekvence

 

Termíny podání dílčích a závěrečných zpráv projektů AZV za rok 2020

 

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR zveřejnila termíny odevzdání:


Dílčí zprávy - nejpozději do 25. ledna 2021 do 12 hodin.
Závěrečné zprávy - nejpozději do 1. února 2021 do 12 hodin.  

Pokyny k vypracování dílčích zpráv naleznete zde.

Pokyny k vypracování závěrečných zpráv naleznete zde.

Termín odevzdání na VVZ je 18. 1. 2021, zprávu v elektronické podobě zašlete na email: kacalovat@vfu.cz.

 

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2020

 

1 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Enterobacteriaceae rezistentní ke karbapenemům a kolistinu: koncept jednoho zdraví v hodnocení humánních a jiných zdrojů rizikových mechanizmů antimikrobiální rezistence
2 Mgr. Andrea Staffa, Ph.D. Fukcionalizovaná nanovlákna v prevenci vzniku kýly v jizvě
3

Mgr. Lenka Davidová Geržová, Ph.D.

Celogenomové sekvenování a metagenomika jako nástroje k pochopení cest přenosu bakterií rezistentních k antibiotikům z nemocnic do prostředí
4

Mgr. Ivana Jamborová, Ph.D.

Cesty šíření, evoluce, adaptace a význam antibiotické rezistence: aplikace celogenomové sekvence

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2019

 

1 MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D. Fukcionalizovaná nanovlákna pro vnější krytí kolorektálních anastomóz
2 MVDr. Robert Srnec, Ph.D. Hojení rozsáhlých defektů kostí, šlach a vazů s využitím nových biomateriálů
3 Mgr. Andrea Staffa, Ph.D Fukcionalizovaná nanovlákna v prevenci vzniku kýly v jizvě
4 RNDr. Jan Hošek, Ph.D. Přírodní bioaktivní látky enkapsulované v glukanových mikročásticích jako biomateriál vhodný pro léčbu střevních zánětlivých onemocnění
5 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Enterobacteriaceae rezistentní ke karbapenemům a kolistinu: koncept jednoho zdraví v hodnocení humánních a jiných zdrojů rizikových mechanizmů antimikrobiální rezistence
6 prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. Skrytá hrozba přírodních ohnisek přehlížených, klíšťaty přenosných infekcí. Ppřípad rodů Rickettsia, Anaplasma, Babesia


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT