Centrální pracoviště pro využití ionizujícího záření zaštiťuje metodickou a kontrolní činnost nad všemi pracovišti nakládajícími se zdroji ionizujícího záření na VFU Brno.

Jedná se o pracoviště zobrazovací diagnostiky, radioizotopové pracoviště, evidenci (sklad) jaderných materiálů a detektor elektronového záchytu. Jejich činnost koordinuje Komise pro využívání ionizujícího záření  VFU Brno. Centrální pracoviště zastupuje VFU Brno při jednáních se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB RC Brno a SÚJB Praha). Spolupracuje též s obdobnými pracovišti VUT Brno, MZLU Brno a Univerzity obrany.

Vedoucí: prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

 1. Pracoviště zobrazovací diagnostiky (RTG pracoviště) FVL VFU Brno - registrace
  Osoba zajišťující radiační ochranu registranta  MVDr. Pavel Proks, Ph.D.
 2. Radioizotopové pracoviště FVHE VFU Brno  – ohlášení
  Radiační pracovník prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
 3. Sklad jaderných materiálů CPIZ VFU Brno
  Vedoucí evidence jaderných materiálů prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
  Zástupce vedoucího evidence jaderných materiálů Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
 4. Detektor elektronového záchytu FVHE VFU Brno  - ohlášení
  Radiační pracovník doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT