Grantová agentura České republiky

Vyhlášení veřejné soutěže

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty. Soutěžní lhůta trvá do 4. dubna 2023. Vyhlášení výsledků proběhne v listopadu letošního roku. Financované projekty, které uspějí v několikastupňovém hodnoticím procesu, budou řešeny od roku 2024.

 

Návrhy projektů je možné podávat do 4. dubna 2023.

 

Termíny odevzdávání VETUNI:

Řešitelé projektů doloží návrh projektu spolu s průvodním listem projektu na Sektretariát prorektora pro VVZ do 28. března 2023.

Projekty budou odesílány datovou schránkou do 4. dubna 2023 do 10:00 hod.

 

Podrobnosti k jednotlivým výzvám:

STANDARDNÍ PROJEKTY

JUNIOR STAR

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING

POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – OUTGOING

MEZINÁRODNÍ-BILATERÁLNÍ PROJEKTY

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2023

1 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Horizontální přenos genů v kuřecím střevním mikrobiomu: detekce a predikce antibiotického rezistomu a mobilomu
2 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Komparativní ekologie a epidemiologická signifikance klíštěte Ixodes inopinatus, nově rozpoznaného přenašeče patogenů ve Střední Evropě
3 prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. Charakteristika vybraných genů přirozené imunity u domácích a divoce žijících koček
4 doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM Mykobakterie u netopýrů a jejich role ve zdraví a nemoci
5 prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Fyziologické vlastnosti a funkce kmenových buněk vztahujících se k dentici se zaměřením na context in vivo

 

 

Termíny podání dílčích a závěrečných zpráv projektů GAČR za rok 2022

 

Grantová agentura ČR zveřejnila termíny odevzdání:


Dílčí zprávy - nejpozději do 17. ledna 2023.
Závěrečné zprávy - nejpozději do 31. ledna 2023.  

Více informací naleznete zde.

Termín odevzdání na VVZ je 10. 1. 2023 pro dílčí zprávy a 23. 1. 2022 pro závěrečné zprávy. Zprávy v elektronické podobě zašlete na email: kacalovat@vfu.cz

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2022

1 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Horizontal gene transfer network in chicken gut microbiome: Detection and prediction of antibiotic resistome and mobiolome
2 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum
3 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Komparativní ekologie a epidemiologická signifikance klíštěte Ixodes inopinatus, nově rozpoznaného přenašeče patogenů ve Střední Evropě
4 prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. Charakteristika vybraných genů přirozené imunity u domácích a divoce žijících koček
5 doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM Mykobakterie u netopýrů a jejich role ve zdraví a nemoci
6 prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Fyziologické vlastnosti a funkce kmenových buněk vztahujících se k dentici se zaměřením na context in vivo

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2021

1 prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci
2 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum
3 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Komparativní ekologie a epidemiologická signifikance klíštěte Ixodes inopinatus, nově rozpoznaného přenašeče patogenů ve Střední Evropě
4 prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc. Charakteristika vybraných genů přirozené imunity u domácích a divoce žijících koček
5 doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM Mykobakterie u netopýrů a jejich role ve zdraví a nemoci
6 prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Fyziologické vlastnosti a funkce kmenových buněk vztahujících se k dentici se zaměřením na context in vivo

 

Opatření příjatá v souvislosti s pandemií COVID-19

 

Předsednictvo Grantové agentury České republiky (GA ČR) s ohledem na pandemii koronaviru COVID-19 průběžně přijímalo a upravovalo řadu pravidel pro realizaci projektů. Mezi změnami je například prodloužení termínů, rozšířená možnost změny úvazků nebo uznání dalších druhů nákladů.

Kompletní přehled opatření naleznete zde.

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2020

 

 

1 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Multirezistentní vysoce rizikové linie Escherichia coli: příběh úspěšné souhry mezi chromozomem a plazmidem
2 prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci
3 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum
4 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmitóz u kriticky ohrožených horských goril

 

 

 


 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2019

 

1 MVDr.Lada Hofmannová,Ph.D. Role volně žijících zvířat ve městech v koloběhu vektory přenášených zoonotických patogenů s důrazem na Anaplasma phagocytophilum
2 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmitóz u kriticky ohrožených horských goril
3 prof.RNDr.Eva Matalová,Ph.D. Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci
4 doc.RNDr. Monika Dolejská,Ph.D. Multirezistentní vysoce rizikové linie Escherichia coli: příběh úspěšné souhry mezi chromozomem a plazmidem
5 prof.MVDr.Jiří Pikula,Ph.D. Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů
6 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum


  


 

 

PŘIJATÉ PROJEKTY NA ROK 2016

  1. prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - Nové fyziologické funkce komponent apoptických drah v buňkách tvrdých tkání.
  2. doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. - Protizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich metabolitů
  3. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. - Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"

 

aktualizováno dne 27.11.2015 


 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2015

  1. prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. - Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu
  2. doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D. - Invazní mechovka Pectinatella magnifica v ČR: její biologie a sekundární metabolity
  3. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. - Epidemické plazmidy antibiotické rezistence – evoluce, plasticita a fitness
  4. prof.MVDr.David Modrý,Ph.D. - Genetická diverzita a přenosy strongylidních hlístic mezi africkými lidoopy a lidmi

aktualizováno dne 10.4.2015Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT