Grantová agentura České republiky

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2020

1 doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. Multirezistentní vysoce rizikové linie Escherichia coli: příběh úspěšné souhry mezi chromozomem a plazmidem
2 prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci
3 prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum
4 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmitóz u kriticky ohrožených horských goril

Vyhlášení výzvy "Urgent Funding SARS-CoV-2"

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19.

Návrhy projektů je možné podávat do 30. 9 2020

Podrobnosti k výzvě naleznete zde

Vyhlášení veřejné soutěže

Grantová agentura ČR vyhlašuje PODRUHÉ veřejnou soutěž s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021 pro tyto projekty:

STANDARDNÍ PROJEKTY

JUNIOR STAR

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

EXPRO PROJEKTY

Soutěžní lhůta začíná 21. 3. 2020

Návrhy projektů je možné podávat do 4. 5. 2020.

Termíny odevzdávání VFU

Řešitelé projektů doloží návrh projektů spolu s Průvodním listem projektu na Sektretariát prorektora pro VVZ do 27.4.2020.

Projekty budou odesílány datovou schránkou do 4.5.2020 do 10:00 hod.

Termíny podání dílčích a závěrečných zpráv projekt GAČR

Dílčí zprávy - nejpozději do 15. ledna 2020.
Závěrečné zprávy - nejpozději do 31. ledna 2020.  

Detaily jsou uvedeny zde: 

Informace k obsahu dílčích a závěrečných zpráv: 


 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2019

 1. MVDr.Lada Hofmannová,Ph.D. - Role volně žijících zvířat ve městech v koloběhu vektory přenášených zoonotických patogenů s důrazem na Anaplasma phagocytophilum
 2. prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. - Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmitóz u kriticky ohrožených horských goril
 3. prof.RNDr.Eva Matalová,Ph.D. - Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci
 4. doc.RNDr. Monika Dolejská,Ph.D. - Multirezistentní vysoce rizikové linie Escherichia coli: příběh úspěšné souhry mezi chromozomem a plazmidem
 5. prof.MVDr.Jiří Pikula,Ph.D. - Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů
 6. prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. - Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum

  


 

 

PŘIJATÉ PROJEKTY NA ROK 2016

 1. prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - Nové fyziologické funkce komponent apoptických drah v buňkách tvrdých tkání.
 2. doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. - Protizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich metabolitů
 3. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. - Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"

 

aktualizováno dne 27.11.2015 


 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2015

 1. prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. - Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu
 2. doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D. - Invazní mechovka Pectinatella magnifica v ČR: její biologie a sekundární metabolity
 3. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. - Epidemické plazmidy antibiotické rezistence – evoluce, plasticita a fitness
 4. prof.MVDr.David Modrý,Ph.D. - Genetická diverzita a přenosy strongylidních hlístic mezi africkými lidoopy a lidmi

aktualizováno dne 10.4.2015


 

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE GA ČR 

Kontaktní osoba:
Blanka Javorová
Sekce vnějších vztahů, mezinárodní spolupráce  
a administrativní podpory
Tel.: 420 227 088 863
E-mail: blanka.javorova@gacr.cz


 

Vyhlášení veřejné soutěže – STANDARDNÍ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová
Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

 

 

Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
National Research Foundation of Korea (NRF)
National Science Council of Taiwan (NSC)

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

Texty vyhlášení:

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty
Checklist k návrhu projektu – zobrazit

 

Vyhlášení veřejné soutěže – JUNIORSKÉ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová
Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT