• Podávání žádostí současných studentů 11. 3. – 22. 4. 2019
  • Zpracování pořadníků do 10. 5. 2019
  • Předubytování uspokojených studentů 13. 5. – 17. 5. 2019 
  • Podávání odvolání neuspokojených studentů z pořadníků do 21. 6. 2019
  • Podávání žádostí studentů nastupujících prvních ročníků 8. 7. – 4. 8. 2019
  • Zpracování žádostí nastupujících 1. ročníků, dodatečně podaných žádostí současných studentů a odvolání do 14. 8. 2019  
  • Dodatečně přijatí studenti ihned po zápisu - individuálně
  • Studenti DSP individuálně – dle možností 
  • Termíny ubytování budou upřesněny dodatečně dle zahájení akademického roku 2019 - 2020


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT