• Podávání žádostí současných studentů 6.3.–21.4.2023
  • Zpracování pořadníků do 2.5.2023
  • Předubytování uspokojených studentů 9.5.–12.5.2023
  • Podávání odvolání neuspokojených studentů z pořadníků do 31.5.2023
  • Podávání žádostí studentů nastupujících do prvních ročníků pregraduálního studia VETUNI Brno 26.6.–31.7.2023
  • Zpracování žádostí studentů nastupujících do prvních ročníků pregraduálního studia VETUNI Brno a dodatečně podaných žádostí současných studentů pregraduálního studia do 4.8.2023
  • Zpracování odvolání do 15.8.2023
  • Dodatečně přijatí studenti ihned po zápisu - individuálně
  • Studenti DSP individuálně – dle možností 
  • Termíny ubytování budou upřesněny dodatečně dle zahájení akademického roku 2023-24

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT