Veterinární a farmaceutická univerzita Brno je členěna na tři fakulty -- Fakultu veterinárního lékařství (FVL), Fakultu veterinární hygieny a ekologie (FVHE) a Farmaceutickou fakultu (FaF). Jako jediná vzdělávací instituce v České republice poskytuje prostřednictvím dvou veterinárních fakult komplexní vzdělání v oblasti veterinárního lékařství. Tomu odpovídá i každoroční vysoký zájem o studium, který daleko převyšuje kapacitní možnosti výuky.

Podobná situace je i na Farmaceutické fakultě, která ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové zabezpečuje optimální odbornou způsobilost v oblasti tvorby léčiv, léčivých přípravků a léků potřebných k prevenci, diagnostice, léčení nebo mírnění chorob, popř. i k ovlivňování fyziologických funkcí u člověka i zvířat.
O zájmu o studium na fakultách VFU Brno svědčí stále se zvyšující počet zahraničních studentů, především ze Slovenska.
Univerzita zabezpečuje i odbornou praxi během studia.

 

Uchazeči a přijatí pro akad. rok 2019/2020 (včetně ASP)

Fakulty Přihlásilo se Zapsaní 
ke studiu
Fakulta veterinárního lékařství
Magisterský studijní program
810 191
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Magisterský studijní program
419 123
Bakalářský studijní program 343 135
Navazující magisterský studijní program 99 70
Farmaceutická fakulta
Magisterský studijní program
613 205
Celkem 2284 724

 

Počty studentů v akad. roce 2019/2020 k 31. prosinci 2019

Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu Celkem studentů
bak. mag. nav. dokt.
Veterinární lékařství 4301 T 4301 V - 935 - 58 993
Veterinární hygiena a ekologie 4302 T 4302 V 330 382 152 78 942
Farmacie 5206 T 5206 V - 774 - 79 853
Celkem   330 2091 152 215 2788Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT