Základní informace:

Na VŠ kolejích Veterinární a farmaceutické univerzity Brno probíhá platba poplatku za ubytování bezhotovostní formou – inkaso z účtu studenta (popřípadě rodičů).

Hotovostní platbu povoluje ve vyjímečných případech, na základě písemné žádosti studenta, ředitel kolejí a to pouze na jeden akademický rok.

Průběh inkasa:

Inkaso probíhá pouze jednou měsíčně v termínu mezi 18. a 25. dnem běžného měsíce na základě požadavku, který předá pracovnice kolejí jednotlivým bankovním ústavům (dle ubytovaných studentů). Pokud neproběhne inkaso z účtu studenta (popř. rodičů), v daném měsíci se již neopakuje. Student je pak povinen uhradit poplatek za ubytování v hotovosti v kanceláři správy kolejí.

Číslo účtu pro svolení s inkasem kolejného:

Číslo účtu VFU Brno určené pro účely platby kolejného, tj. číslo účtu, které nahlásí student při návštěvě peněžního ústavu nebo zapíše při vyplňování formuláře – svolení s inkasem kolejného je:

Československá obchodní banka 154 568 547 / 0300

Termín nahlášení čísla účtu:

Předubytovaní studenti při předubytování.

Studenti prvních ročníků a studenti, kterým bylo přiděleno ubytování na odvolání při ubytování, nejpozději do 3 dnů po nástupu na kolej.

Časový harmonogram plateb:

8. 10. - 11. 10. 2018 hotovostní platba za alikvotní část září.
Mezi 18. – 25. dnem měsíce inkaso z účtu za 10/2018 - 05/2019.
Při odhlášení v 6-8/2019 hotovostní platba, alikvotní část 6-8/2019.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT