PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Každý současný student VETUNI Brno, který má zájem o ubytování ve VŠ koleji VETUNI pro akademický rok 2022-23, je povinen podat si žádost o ubytování. Podávání žádostí bude probíhat elektronickou formou. Student si otevře stránky:

www.vfu.cz – rychlé odkazy –ISKaM kolejní systém
přihlásí se pomocí svého uživatelského jména a hesla (přidělené při začátku studia každému studentovi) a dostane se do systému ISKaM2006, kde si podá elektronickou žádost o ubytování.

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Termín pro podávání žádostí o ubytování ve VŠ koleji VETUNI je od 7.3. do 24.4. 2022

VYŘAZENÍ ŽÁDOSTÍ

Žádosti o ubytování podané po výše uvedeném termínu nebudou zařazeny do pořadníku žadatelů o kolejní místo. V případě, že student uvede do přihlášky nepravdivé údaje, bude jeho žádost vyřazena z pořadníku žadatelů o kolejní místo.

ZPRACOVÁNÍ A KONTROLA DOJEZDNOSTI

Po uplynutí termínu podávání žádostí a jejich kontrole, bude zpracován pořadník současných studentů VETUNI žádajících ubytování ve VŠ koleji pro akademický rok 2022-23. Bude vyhotoven nejpozději 1. 5. 2022

Současným studentům VETUNI Brno, kteří si budou podávat žádosti o ubytování, nebude zasíláno písemné vyrozumění o jejich umístění v pořadníku.

Pokud nebude studentovi kladně vyřízena jeho žádost o ubytování pro ak. rok 2022-23, může si proti tomuto rozhodnutí podat odvolání nejpozději do 10.6.2022. Odpověď obdrží do 12.8.2022 na svoji e-mailovou adresu - školní.

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT