PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Každý současný student VFU Brno, který má zájem o ubytování ve VŠ kolejích pro akademický rok 2019-20 je povinen si podat žádost o ubytování.
Podávání žádostí bude probíhat elektronickou formou. Student si otevře stránky:

www.vfu.cz – odkazy –ISKaM kolejní systém
přihlásí se pomocí svého uživatelského jména a hesla (přidělené při začátku studia každému studentovi) a dostane se do systému ISKaM2006, kde si podá elektronickou žádost o ubytování.

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Termín pro podávání žádostí o ubytování ve VŠ kolejích je od 11. 3. do 22. 4. 2019

VYŘAZENÍ ŽÁDOSTÍ

Žádosti o ubytování podané po výše uvedeném termínu nebudou zařazeny do pořadníku žadatelů o kolejní místo. V případě, že student uvede do přihlášky nepravdivé údaje, bude žádost vyřazena z pořadníku žadatelů o kolejní místo.

ZPRACOVÁNÍ A KONTROLA DOJEZDNOSTI

Po uplynutí termínu podávání žádostí a jejich kontrole bude zpracován konečný pořadník současných studentů VFU Brno žádajících ubytování ve VŠ kolejích pro akademický rok 2019-20. Bude vyhotoven nejpozději 10. 5. 2019 

Současným studentům VFU Brno, kteří si budou podávat žádosti o ubytování, nebude zasíláno písemné vyrozumění o jejich umístění v pořadníku.

Pokud nebude studentovi kladně vyřízena jeho žádost o ubytování pro ak. rok 2019-20, může si proti tomuto rozhodnutí podat odvolání nejpozději do 21. 6. 2019. Odpověď obdrží student do 16. 8. 2019 na svoji e-mailovou adresu - školní.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT