Odborný kurz pro odbornou činnost Inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u koní

Stupeň I – inseminace

Dovolujeme si Vás pozvat do kurzu, který pořádá Institut celoživotního vzdělávání a informatiky VFU Brno na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR v  souladu s ustanovením § 30 zákona č. 154/2000 Sb.,  o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Místo konání: 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání a informatiky, budova č. 6.
Z Hlavního nádraží směrem na Řečkovice tramvají č. 1 do zastávky Kartouzská. Možnost parkování v areálu univerzity.

Info a mapa arálu zde.

Termín konání: 3.6-7.6.2019 
Doba trvání kurzu: 

4 dny  teoretická a praktická příprava
5. den zkouška před odbornou komisí

Cena:

13 500,- Kč včetně  DPH, platbu provedete na základě vystavené faktury  - faktura bude zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Faktury budou vystaveny jakmile bude dostatečný počet účastníků pro otevření kurzu

Cena za ubytování a stravné není zahrnuta v ceně kurzu. 

Organizační pokyny: 

Závaznou elektronickou přihlášku vyplňte do 12. 5. 2019.

Nezapomeňte na pracovní oděv a obuv do stájí !!!  

Přihlášení:

počet osob - min 10 - max 16 

od  25.3.2019 do 12.5.2019 závazná přihláška zde

Ubytování:

Omezená ubytovací kapacita je k dispozici v areálu univerzity.
Ubytování je k dispozici areálu VFU Brno, ubytování si domluvte s kontaktní osobou pro kurz.

Další možnosti ubytování najdete zde.

Stravování: Možnost stravování v areálu univerzity. Jídelníček najdete zde.

Přihlašující se dává tímto souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a zařazením do databáze VFU Brno a MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů -  GDPR. 

RÁMCOVÉ OTÁZKY KE STAŽENÍ ZDE

 
Sylabus kurzu je připraven pod garancí specialistů VFU Brno. Rozvrh kurzu a studijní podklady budou účastníkům k dispozici při zahájení. Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent Osvědčení o odborné způsobilosti.
Informace: ICVI VFU Brno, tel: 54156 2094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 

 

1) Zde si stáhněte předběžnou přihlášku.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT