Možnosti připojení

Centrum informačních technologií poskytuje na kolejích dva druhy připojení:

Drátové (kabelové) připojení

 • Uživatel, který je řádně zaevidován v kolejním systému (ISKaM) má možnost připojit vlastní počítač do kolejní sítě. Poskytování a cena za připojení se řídí Provozním řádem.
 • Po připojení počítače je nutné provést přihlášení a registraci dle návodu na stránce Registrace počítače na kolejích.
  Požadavky na počítač uživatele: síťová karta typu Ethernet a nastavená automatická konfigurace protokolem DHCP. Dále je potřeba si opatřit datový kabel UTP.
 • Uživatel kolejní sítě je povinen se seznámit a dodržovat Směrnici rektora č. ZS 3/2011, Přístup a pravidla užívání počítačů a počítačové sítě pro studenty na VFU Brno.
 • Na každém pokoji jsou obvykle aktivní dvě datové zásuvky. V případě, že je na pokoji ubytováno více osob a není dostatek aktivních zásuvek, je povoleno použití vlastního síťového prvku typu přepínač (switch). Připojování jiných aktivních síťových prvků (například WiFi routerů) bez souhlasu střediska CIT není dovoleno. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Pokud se chcete bezdrátově připojit, využijte oficiální síť eduroam, viz níže.
 • CIT VFU zajišťuje pouze provoz počítačové sítě, nikoli podporu uživatelům a jejich počítačů a zařízení.

Bezdrátové připojení (WiFi)


Bezdrátovou sítí eduroam jsou pokryty tyto prostory kolejí:

 • všechna patra bloku B (od září 2016, posílení signálu na v říjnu 2018)
 • všechna patra bloku A (od srpna 2017, posílení signálu v únoru 2019)
  počítačová místnost v přízemí.


S ohledem na nepravidelné rozmístění vysílacích bodů, nelze garantovat dostatečné pokrytí všech pokojů.

Kam dál:

 • Informace o eduroamu (nejen) na VFU Brno.

Registrace počítače na kolejích


Jak zaregistrovat svůj počítač?

 1. Připojte počítač kabelem do zásuvky na pokoji.
 2. Spusťte internetový prohlížeč a otevřete libovolnou webovou stránku.
 3. Pokud se nic nestane, nebo vidíte chybovou hlášku, zadejte ručně adresu https://koleje.vfu.cz
 4. Budete přesměrování na registrační formulář, vyplňte formulář: váš VFU login, vaše VFU heslo.
 5. Potvrďte registraci a vyčkejte přibližně 20 minut, ověřte funkčnost připojení na libovolné stránce.

Registrace se provádí každý akademický rok znovu.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT