výuka kondičního posilování je zaměřena na podporu a rozvoj zdraví pro muže a ženy. Napomáhá jejich pohybové gramotnosti odhalováním a úpravou špatných pohybových stereotypů, správným držením těla, poznáváním funkcí lidského těla a tvorbou zásobníku cviků. Důraz je kladen nejen na správné technické provádění posilovacích cviků, ale i kvalitní zahřátí a rozcvičení (příprava organismu na zátěž) a účelně prováděný strečink v průběhu i po cvičení.

  • Vyučující: Mgr. Petr Krátký, Ph.D.
  • Garant: Mgr. Petr Krátký, Ph.D.
  • Místo: posilovna sportovní haly VFU
  • Časový rozpis hodin


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT