Odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání podle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a podle vyhlášky č. 22/2013 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

(kurz je určen pro inspektory SVS)

termín: 19.-23.9.2022

Odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání

dle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířet proti týrání, v platném znění

Kurz je určen pracovníkům KVS SVS a veterinárních inspektorátů k získání způsobilosti dle § 26 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění a navazujících právních norem.

Místo konání: Veterinární univerzita Brno, ICV, budova č. 6
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská) 
Termín zahájení: 19. 9. 2022 (‬pondělí‭), registrace od‭ ‬8:30 ‬h‭
Doba trvání: 19.-23.9.2022,  ‬36 ‬výukových hodin,‭ ‬zkouška formou testu 
Cena: 6 500 Kč včetně 21% DPH, kurz proběhne při úhradě za minimálně 20 účastníků
Platba proběhne po dohodě se SVS centrálně na fakturu. Ubytování a strava nejsou v ceně kurzu.
Přihlášení:

zaměstnance SVS hlásí centrálně odbor personální SVS – kontakty viz: https://portal.svscr.cz/organizacni-usporadani-per/

 

Ubytování: Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v budově, kde probíhá výuka (zajišťuje p. Markéta Varmužková - varmuzkovam@vfu.cz). Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena.

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent osvědčení o způsobilosti.
Organizační zajištění kurzu: MVDr. Jana Krejčířová tel. 725 436 199,  541 56 20 89, e-mail: krejcirovaj@vfu.czStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT