Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat) -určeno pro středoškolské pracovníky
termín: 15.-19.6.2020

Kurz odborné přípravy o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno b),c),d) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění (k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat )

 

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ICV, budova č. 6    
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)
Termín zahájení: 15.6.2020, registrace od 8:00 hod
Délka trvání: 15.-19.6.2020, 35‭ ‬výukových hodin,‭ ‬ zkouška formou zkušebního testu
Cena: 6500,- Kč se splatností týden před zahájením
Úhradu je možné provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. účtu: 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720150620, k. s. 0308, VFU Brno IČ 62157124, DIČ CZ62157124 z důvodu nákazové situace a možných změn opatření vyčkejte na pokyn k platbě
Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou.Doklad o zaplacení obdržíte v průběhu kurzu.
Přihlášení:

Pouze prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Přihláška -zde-

Ubytování a strava: Ubytování si zajišťuje každý účastník sám. Možnost ubytování v budově, kde probíhá výuka. Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. Stravování nabízí  Kantýna, která se nachází v areálu univerzity : jídelní listek zde

 

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent do 30 kalendářních dnů Osvědčení o odborné způsobilosti vydané MZe.

Organizační zajištění: MVDr. Jana Krejčířová, tel. 725 436 199, 541 56 20 89, e-mail: krejcirovaj@vfu.czProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT