pro zájemce o studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno – Fakultě veterinárního lékařství (FVL), Fakultě veterinární hygieny a ekologie (FVHE) a Fakultě farmaceutické (FaF)

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole,
budova č. 43, posluchárna v 1. poschodí.
(Doprava: tramvají č. 1 od hl. železničního nádraží, směr Řečkovice, výstup na zastávce Kartouzská; jedete-li autem, je možný vjezd do areálu VFU, kde je parkoviště)
Termín kurzu:

21. 9. 2019 – 18. 4. 2020

Zahájení v sobotu 21.9.2019 (registrace 08:00 až 09:30 h, výuka 09:30 až 14:30 h.

Rozsah kurzu: 108 výukových hodin dle programu (viz příloha)
Soustředění:

21.9.2019,    5.10.2019,   19.10.2019,    2.11.2019,    9.11.2019,   23.11.2019,

30.11.2019, 14.12.2019,    4.1.2020,     18.1.2020,     25.1.2020,   8.2.2020,

22.2.2020,    29.2.2020,     7.3.2020,     21.3.2020,      4.4.2020,   18.4.2020

 

Výuka probíhá vždy v sobotu od 09:30 do 14:30 hodin s ½ h přestávkou od 11:45 do 12:15 hodin.

Cena
kurzu:
5 000,- Kč vč. DPH
Ubytování:

jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 972091, k. s. 0308, VFU Brno IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124.

Pro účastníky ze SR:   V rámci EU se při mezinárodním styku používá forma IBAN.
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC):  CEKOCZPP

Doklad o zaplacení (kopii bankovního výpisu) přineste na 1. soustředění!   
(Nezbytné u účastníků ze Slovenska).

Ubytování a stravování neposkytujeme.

Přihlášení

Vyplněnou přihlášku - přihláška- zašlete e-mailem(na: temelovav@vfu.cz) nebo poštou na adresu VFU Brno, ICV, Věra Temelová, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno nejpozději     

do 16. září 2019. Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem. Po obdržení potvrzujícího

e-mailu pak můžete kurz uhradit (nejpozději do 16.9.2019).

 

program kurzu ke stažení - program-

 

Přípravný kurz je koncipován tak, aby maximálně připravil zájemce k přijímacím zkouškám na VFU Brno. Sylabus studia byl připraven ve spolupráci s jednotlivými ústavy FVL, FVHE a FaF Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Zahrnuje teoretickou výuku podle přiloženého programu. Účastníci kurzu obdrží na začátku kurzu na svůj e-mail přístupové heslo na stránky e-learningového systému moodle provozovaného VFU Brno      ke studijním textům a vzorovým otázkám k přijímacím zkouškám.

V případě potřeby kontaktujte prosím pí V. Temelovou na tel. 541 562 092 nebo

e-mailem na: temelovav@vfu.cz

 

Těšíme se na setkání s Vámi.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT