pro zájemce o studium na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno – Fakultě veterinárního lékařství (FVL), Fakultě veterinární hygieny a ekologie (FVHE) 

Přípravný kurz „Středoškolská biologie a chemie“

Místo konání: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno-Královo Pole,
budova č. 43, posluchárna v 1. poschodí.
(Doprava: tramvají č. 1 od hl. železničního nádraží, směr Řečkovice, výstup na zastávce Kartouzská; jedete-li autem, je možný vjezd do areálu VFU, kde je parkoviště)
Termín kurzu:

19. 9. 2020 – 10. 4. 2021

Zahájení v sobotu 19. 9. 2020  (registrace 08:00 až 09:00 h, výuka 09:00 až 14:00 h.

Rozsah kurzu: 102 výukových hodin - podrobný program bude doplněn co nejdříve
Soustředění:

19.9.2020

3.10.2020

17.10.2020

31.10.2020

7.11.2020

21.11.2020

28.11.2020

12.12.2020

9.1.2021

23.1.2021

6.2.2021

20.2.2021

27.2.2021

6.3.2021

20.3.2021

27.3.2021

10.4.2021

Výuka probíhá vždy v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin s ½ h přestávkou od 11:15 do 11:45 hodin.

Cena
kurzu:
5 000,- Kč vč. DPH
Způsob úhrady:

Jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, num. kód 0300, v. s. 972091, k. s. 0308, VFU Brno IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124. Pro účastníky ze SR: V rámci EU se při mezinárodním styku používá forma IBAN. IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547, SWIFT (BIC): CEKOCZPP.  

Doklad o platbě zašlete na e-mail: temelovav@vfu.cz do 15.9.2020.

Upozornění:

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru zatím neprovádějte platbu, vyčkejte na výzvu k úhradě e-mailem.

Ubytování a stravování neposkytujeme.

Přihlášení

Vyplněnou přihlášku - přihláška- zašlete e-mailem(na: temelovav@vfu.cz) nebo poštou na adresu VFU Brno, ICV, Věra Temelová, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno nejpozději     

do 10. září 2020 Přijetí přihlášky Vám potvrdíme e-mailem. Po obdržení potvrzujícího

e-mailu pak můžete kurz uhradit (nejpozději do 16.9.2020).

 

Přípravný kurz je koncipován tak, aby maximálně připravil zájemce k přijímacím zkouškám na VFU Brno. Sylabus studia byl připraven ve spolupráci s jednotlivými ústavy FVL a FVHE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Zahrnuje teoretickou výuku podle přiloženého programu. Účastníci kurzu obdrží na začátku kurzu na kontaktní e-mail uvedený v přihlášce přístupové heslo na stránky e-learningového systému moodle provozovaného VFU Brno ke studijním textům a vzorovým otázkám k přijímacím zkouškám.

 

V případě potřeby kontaktujte prosím pí V. Temelovou na tel. 541 562 092 nebo

e-mailem na: temelovav@vfu.cz

 

Těšíme se na setkání s Vámi.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT