Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2020

1 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Výzkum rekombinantního proteinu pro imunoprofylaxi prasat proti cirkovirovému onemocnění
2 prof. MVDr. František Treml, CSc. Výzkum imunoprofylaxe leptospirózy koní

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky poskytuje informace na www.mpo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. veřejnou soutěž v programu The Country for the Future, podprogramu 3: „Inovace do praxe“

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím propojení spolupráce mezi akademickou sférou, podnikatelským sektorem, inovačním prostředím a větší využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Žádosti lze podávat do 8. 1. 2020.

Ve vyhlášené soutěži mohou být podpořeny pouze projekty zaměřené na zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby.

Podrobnosti k vyhlášené výzvěProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT