Školení se člení na školení:

organizované přímo na VETUNI, nebo ve spolupráci s OMS ČMMJ v příslušném kraji, nebo ve spolupráci s školicím střediskem SVÚ Praha v Praze-Lysolajích.

VETERINÁRNÍ LÉKAŘI NAJDOU INFORMACE O ŠKOLENÍ ZDE 

Školení organizované na VETUNI.

Místo konání:

Kurz se bude konat online na platformách zoom - kurz a moodle - test (je zapotřebí pouze počítač/notebook s připojením k internetu a zvukem)

(Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
budova č 6 Z Hlavního nádraží tramvají č. 1 do zastávky Kartouzská. Autem směr Královo Pole. Možnost parkování v areálu univerzity. Info a mapa arálu zde.

Termín konání:

15.-16.11.2021 online na platformách zoom a moodle registrace - zkouška spojení od 8.30 hod (trvání do cca 16 hod ) 

V případě nepříznivé epidemiologické situace - onemocnění lektorů atd...může být kurz přeložen.

Kurz proběhne online.

Trvání kurzu:

Kurz je dvoudenní v rozsahu 17 výukových hodin.

Cena:

4400,- Kč včetně 21 % DPH, se splatností týden před konáním kurzu, bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR (tedy např 1.3.1970 =01031970) " ve prospěch VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

Zjednodušený daňový dokladvám bude zaslán současně s osvědčením.

Přihlášení:

 elektronická závazná přihláška zde do 5.11.2021 co nejdříve 

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu

obchodní podmínky

Organizační pokyny:
fotografii na průkaz 3,5 x 4,5 cm označenou ze zadní strany jménem a datem narození zašlete na adresu: ICV VETUNI MVDr. Alena Bartošková, Ph.D. Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno

Ubytování Brno:

kurz proběhne online

Stravování Brno:

Přihlašující se dává tímto souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a zařazením do databáze VETUNI a Státní veterinární správy na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů -  GDPR. 

Kontakt: 

MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.,  tel.: 541 56 20 94, e-mail:bartoskovaa@vfu.cz


Školení organizované VETUNI ve spolupráci s SVÚ Praha.

Místo konání:

Školicí středisko SVÚ Praha, Sídlištní 24, Praha 6-Lysolaje.
http://www.svupraha.cz/skolici-stredisko/

Ze stanice metra A Dejvická autobusem č. 107 nebo 147 směrem na Suchdol do stanice Kamýcká.

Termín konání:

29. - 30. 9. 2020

Trvání kurzu:

Kurz je dvoudenní v rozsahu 17 výukových hodin, rozvrh hodin zde.

Cena:

4400,- Kč včetně 21% DPH za kurz.  Celková cena za akci dle informací školicího střediska. Platba v hotovosti při registraci.
V ceně akce je sál, občerstvení (káva, voda) a oběd.

Ubytování není zahrnuto v ceně akce.

Přihlášení:

Prostřednictvím závazné přihlášky, informace zde:

Organizační pokyny:

S sebou na školení doneste průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm, na zadní straně opatřené jménem a datem narození.

Ubytování Praha:

Možnost ubytování v  budově školicího střediska SVÚ Praha - kontakty pro rezervaci ubytování najdete zde .

Stravování Praha:

Oběd je zajištěn v areálu školícího střediska. 

Studijní materiály: Správné ošetření a zdravotní posouzení ulovené zvěře a Hygiena zvěřiny obdržíte při registraci. 
Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) obdrží absolvent kurzu do 4 týdnů Osvědčení o způsobilosti k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře, průkaz proškolené osoby a razítko na adresu trvalého bydliště.


Školení organizované VETUNI ve spolupráci s OMS ČMMJ.

Místo a termín konání:

Určuje pořádající OMS ČMMJ.

Trvání kurzu:

Kurz je dvoudenní,  v rozsahu 17 výukových hodin, rozvrh hodin zde.

Cena:

4400,- Kč včetně 21% DPH za kurz splatných dle pokynů pořádajícího OMS ČMMJ. Celková cena za akci se může lišit v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. (pronájem sálu a promítací techniky, občerstvení, obědy)

Přihlášení:

Na základě domluvy s pořádajícím OMS ČMMJ prostřednictvím závazné přihlášky.

Kontakty na jednotlivé OMSy najdete na stránkách ČMMJ.

Termín konání:

Místo konání:

11. - 12. 5 2020 přesunut na neurčito  OMS Plzeň - v důsledku nákazové situace a Opatření rektora v souvislosti s nebezpečím šíření výskytu onemocnění COVID 19 se termín pro přihlášené účastníky přesouvá na neurčito - jakmile budeme znát možný náhradní termín, budeme vás informovat
22.-23.9.2020 OMS Mladá Boleslav


Studijní materiály: Správné ošetření a zdravotní posouzení ulovené zvěře a Hygiena zvěřiny obdržíte při registraci. 
Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) obdrží pořádající OMS do 4 týdnů Osvědčení o způsobilosti k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře, průkazy proškolené osoby a razítka všech účastníků daného kurzu.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT