1. Otevřete si stránky www.vfu.cz - odkazy – ISKaM Kolejní systém
  2. Zmáčknout tlačítko : PŘIHLÁSIT
  3. Vyplníte uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo přiděleno při nástupu ke studiu.
  4. Zobrazí se: INFORMACE O KLIENTOVI
  5. V levé části obrazovky zmáčknout tlačítko STAV ŽÁDOSTI
  6. potom tlačítko PODAT ŽÁDOST
  7. vybrat preferovanou kolej a pokud jste končící ročník – OZNAČIT – po označení se přičte příslušný počet bodů dle kritérií.
  8. Po těchto úkonech zmáčknout tlačítko ODHLÁSIT a žádost je podaná.

 Pokud bude mít student prospěchové kritérium, budou mu přičteny body na základě seznamu dodaného studijním oddělením příslušné fakulty.
Studenti současných prvních ročníků si mohou studijní prospěch doložit až po ukončení ak. roku, nejpozději však 28. 6. 2019.

POKUD BY STUDENT DO ŽÁDOSTI O KOLEJE UVEDL NEPRAVDIVÉ ÚDAJE, BUDE JEHO ŽÁDOST VYŘAZENA Z POŘADNÍKU ŽADATELŮ O KOLEJE PRO AK. ROK 2019-20.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT