Národní agentura pro zemědělský výzkum

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V ROCE 2023

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II“ (dále jen „Program ZEMĚ II“) s počátkem řešení projektů v březnu v roce 2024.

 

Soutěžní lhůta končí dne 26. července 2023 v 16:29:59.

Interní termíny VETUNI:

Návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 19. července 2023. Po schválení VVZ hlavní řešitel elektronicky podá návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA. Vygenerované „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“ bude prostřednictvím VVZ odesláno datovou schánkou do 25. července 2023 12:00 hodin.

 

Dokumenty ke stažení:
Zadávací dokumentace

Všeobecné podmínky

Vyhlášení veřejné soutěže

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2023

1 prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
2 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků
3 doc. MVDr. Lenka Necidová, Ph.D. Vliv míry porušení chladírenského řetězce při odběru a transportu úředně odebraných vzorků na jejich mikrobiální profil
4 doc. MVDr. Dobšíková Radka, Ph.D. Rozšíření spektra léčivých přípravků v akvakultuře v ČR a sledování výskytu jejich reziduí v mase ryb
5 Ing. František Ježek, Ph.D. Možnosti stanovení čistých svalových bílkovin přímou metodou
6 MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D. Globalizace, moderní technologie a změna klimatu jako zdroje nových možností a ohrožení pro chovný management lososovitých ryb
7 prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. Možnosti ovlivňování výskytu inhibičních látek v mléce jako účinný nástroj vedoucí k podpoře zdraví zvířat a ke zvyšování kvality a bezpečnosti potravin
8 prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosekurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence. Volby antimikrobiálních látek pro racionální léčbu infekčních onemocnění hospodářských zvířat (Skotu, prasat a drůbeže)
9 RNDr. Petr Králík, Ph.D. Multiplexní detekce DNA probiotických bakterií a kvasinek v doplňcích stravy pomocítechnologií xMAP  a qPCR
10 Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D. Multiplexní detekce a identifikace genů zodpovědných za antimikrobiální rezistenci a produkci toxinů u významných bakteriálních agens v potravinách
11 doc. MVDr. Josef Kameník CSc., MBA Nové metody klasifikace JUT prasat
12 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Opatření na snižování spotřeby a racionální užití antibiotik ve výkrmu broilerů v ČR
13  doc. MVDr. Josef Kameník CSc., MBA Podmínky rozvozu pokrmů kurýrními službami s ohledem na růst sporogenních bakterií
14 Mgr. Marta Dušková, Ph.D. Ověření možností prokazování použití ochranných kultur ve výrobě potravin živočišného původu
15 doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Komplexní laboratorní strategie pro identifikaco druhů hmyzu určeného k lidské spotřebě a produkci zpracovatelné živočišné bílkoviny, autenticita potravin na jeho bázi

 

Termíny podání průběžných a závěrečných zpráv projektů NAZV za rok 2022

 

Národní agentura pro zemědělský výzkum ČR stanovila termíny odevzdání průběžných a závěrečných zpráv na 30. ledna 2023.  

Pokyny k vypracování zpráv naleznete zde.

Termín odevzdání zpráv na VVZ je 23. 1. 2023. Zprávu v elektronické podobě zašlete na email: kacalovat@vfu.cz.

Zprávy včetně příloh se odesílají electronicky prostřednictvím ISTA. Vygenerovaná potvrzení odesílá VVZ prostřednictním datové schránky.

 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE V ROCE 2022

 

dne  25. května 2022 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2023. 

Soutěžní lhůta končí dne 13. července 2022.

Interní termíny VETUNI:

Návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 7. července 2022. Po schválení VVZ hlavní řešitel elektronicky podá návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA. Vygenerované „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“ bude prostřednictvím VVZ odesláno datovou schánkou do 13. července 2022 12:00 hodin.

 

Dokumenty ke stažení:
Zadávací dokumentace

Všeobecné podmínky

Vyhlášení veřejné soutěže

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2022

1

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

Rychlé, komplexní a multifunkční metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnéní v potravinách živočišného a rostlinného původu
2 MVDr. Barbora Červená, Ph.D. Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity
3 prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
4 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a nížení spotřeby antimikrobik
5 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků
6 doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. Vliv míry porušení chladírenského řetězce při odběru a transportu úředně odebraných vzorků na jejich mikrobiální profil
7 doc. MVDr. Dobšíková Radka, Ph.D. Rozšíření spektra léčivých přípravků v akvakultuře v ČR a sledování výskytu jejich reziduí v mase ryb
8 Ing. František Ježek, Ph.D. Možnosti stanovení čistých svalových bílkovin přímou metodou
9 MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D. Globalizace, moderní technologie a změna klimatu jako zdroje nových možností a ohrožení pro chovný management lososovitých ryb
10 prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. Možnosti ovlivňování výskytu inhibičních látek v mléce jako účinný nástroj vedoucí k podpoře zdraví zvířat a ke zvyšování kvality a bezpečnosti potravin
11 prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosekurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence. Volby antimikrobiálních látek pro racionální léčbu infekčních onemocnění hospodářských zvířat (Skotu, prasat a drůbeže)
12 RNDr. Petr Králík, Ph.D. Multiplexní detekce DNA probiotických bakterií a kvasinek v doplňcích stravy pomocítechnologií xMAP  a qPCR
13 prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. Multiplexní detekce a identifikace genů zodpovědných za antimikrobiální rezistenci a produkci toxinů u významných bakteriálních agens v potravinách
14 doc. MVDr. Josef Kameník CSc., MBA Nové metody klasifikace JUT prasat
15 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Opatření na snižování spotřeby a racionální užití antibiotik ve výkrmu broilerů v ČR

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2021

 

1

Mgr. Kritýna Hrazdilová, Ph.D.

Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka
2 Mgr. Radka Hulánková, Ph.D. Rychlé, komplexní a multifunkční metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnéní v potravinách živočišného a rostlinného původu
3 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity
4 prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
5 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
6 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a nížení spotřeby antimikrobik
7 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy
8 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků
9 doc. MVDr.Matej Pospiech,Ph.D. Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn
10 doc. MVDr. Miloslava Palíková, Ph.D. Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného - diagnostika a prevence
11 doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. Vliv míry porušení chladírenského řetězce při odběru a transportu úředně odebraných vzorků na jejich mikrobiální profil
12 doc. MVDr. Dobšíková Radka, Ph.D. Rozšíření spektra léčivých přípravků v akvakultuře v ČR a sledování výskytu jejich reziduí v mase ryb
13 Ing. František Ježek, Ph.D. Možnosti stanovení čistých svalových bílkovin přímou metodou
14 MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D. Globalizace, moderní technologie a změna klimatu jako zdroje nových možností a ohrožení pro chovný management lososovitých ryb
15 prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. Možnosti ovlivňování výskytu inhibičních látek v mléce jako účinný nástroj vedoucí k podpoře zdraví zvířat a ke zvyšování kvality a bezpečnosti potravin
16 prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosekurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence

 

 

Postup pro uznání výsledků

 

Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání MZe aktualizoval dokumenty týkající se postupu pro uznání výsledků druhu metodika a specializovaná mapa s odborným obsahem s účinností od 1. 2. 2021.

Aktualizace se týká zejména povinnosti zveřejňování metodik a map na stránkách www.agronavigator.cz spravovaných Ústavem zemědělské ekonomiky a informací. Zároveň přístup ke zveřejněným metodikám a mapám bude rovněž umožněn z webových stránek České akademie zemědělských věd (https://www.cazv.cz/metodiky/).

Více informací naleznete zde.

 

 

 

ŽÁDOSTI O ZMĚNY

 

Informace pro řešitele projektů NAZV a formuláře ke změnám jsou k dispozici zde.

Žádosti o změny jsou předkládány prostřednictvím Sekretariátu prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2020

 

1

doc. MVDr. Miloslava Palíková, Ph.D.

Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného - diagnostika a prevence
2 Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

Rychlé, komplexní a multifunkční metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnéní v potravinách živočišného a rostlinného původu

3 prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a nížení spotřeby antimikrobik
4 doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. Využití mikročástic jako nosičů hormonálně aktivních látek v řízené reprodukci ryb
5 Mgr. Kritýna Hrazdilová, Ph.D. Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka
6 prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity
7 prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc. Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců
8 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
9 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy
10 doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků
11 doc. MVDr.Matej Pospiech,Ph.D. Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn

 

 


SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2019

1

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Monitoring původců helmintóz v chovech masného skotu a analýza anthelmintické rezistence a genetické diverzity

2

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

Řešení problematiky výskytu bakteriálních, protozoárních a virových zoonotických agens v chovech malých přežvýkavců

3

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

Africký mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru

4

Mgr. Kristýna Hrazdilová, Ph.D.

Šíření klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění: nová a opomíjená rizika pro domácí a hospodářská zvířata a člověka

5

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Manipulace se složením střevní mikroflóry monogastrů jako cesta k potlačení E.coli infekcí a nížení spotřeby antimikrobik

6

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků

7

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Nová virová onemocnění v chovech kapra obecného - diagnostika a prevence

8

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Ověření autenticity medu pomocí analýzy pylových zrn

9

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Hmotnostní ztráty masa po tepelné úpravě: vliv vlastností čerstvého masa, použitého zařízení a parametrů kulinární úpravy

10

doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.

Využití mikročástic jako nosičů hormonálně aktivních látek v řízené reprodukci ryb.

11

Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.

Rychlé, komplexní a multiplexní metody pro simultánní detekci původců alimentárních onemocnění v potravinách živočišného a rostlinného původu


SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2015

 1. prof. MVDr. Alois Čížek CSc. - Prevence závažných infekčních nemocí kaprovitých ryb
 2. prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. - Program zdravotní kontroly ekonomicky významných infekcí v chovech prasat
 3. doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.: Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče
 4. prof. MVDr. Lenka Vorlová PhD.: Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz
 5. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. - Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového masa v České republice
 6. ing.Gabriela Bořilová,CSc. - Metody pro identifikaci, sledovatelnost a ověřování autenticity potravin a krmiv s komponenty živočišného původu
 7. doc.MVDr.Miroslava Palíková,Ph.D. - Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické identifikace
 8. prof.MVDr.Vladimír Celer,Ph.D. - Opomíjené a nové virové infekce prasat a jejich význam v komplexu klinických onemocnění
 9. doc.MVDr.Josef Illek,DrSc. - Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
 10. prof.ing.MVDr.Pavel Suchý,CSc. - Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé

 aktualizováno dne 10.4.2015


VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE

dne 18. června 2014 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s předpokládanou dobou řešení 2015 – 2018.

Program je rozčleněn do tří podprogramů

 • Udržitelné zemědělské systémy
 • Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství
 • Podpora politiky agrárního sektoru

Soutěžní lhůta začíná 19. června 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do  29. srpna 2014.

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 20. srpna 2014.

Poznámky:

 


Národní agentura pro zemědělský výzkum informuje na

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT