Základní informace o studiu odborné angličtiny platné pro studenty magisterských oborů na VFU Brno

Cílem předmětu je představit posluchačům bakalářských a magisterských studijních oborů VFU Brno odbornou terminologii z oblasti jejich budoucího profesního působení. Terminologie je prezentována formou odborných textů, které jsou tematicky pojaty tak, aby všeobecně obsáhly co nejširší oblast studia a zároveň aby zvyšovaly jazykové kompetence studentů. Součástí sylabu je také opakování středoškolské gramatiky, jejíž zvládnutí je pilířem pro pochopení odborných textů i úspěšná ústní komunikace.

Předmět je primárně určen pro studenty 2. ročníku a je zakončen zkouškou.

Více informací včetně sylabu a seznamu literatury naleznete ve STAGu.

Minimální vstupní úroveň jazykových kompetencí studentů musí odpovídat úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro cizí jazyky.

AKTUALIZACE podmínek pro získání zápočtu a splnění zkoušky vzhledem k pokračující on-line výuce:

Podmínky pro udělení zápočtu 

  • aktivní účast na seminářích (min. 80% docházka – 2 absence)
  • vypracování a přednesení PPT prezentace na předem určené téma a vedení výukové aktivity související s tématem prezentace
  • pravidelné vypracovávání Moodle testů

Podmínky pro splnění zkoušky 

  • písemná část zkoušky se NEBUDE konat
  • zkouška bude pouze ÚSTNÍ a jejím úkolem bude prověřit: 
    • znalost obecné angličtiny (tedy i gramatiky) metodou rozhovoru
    • komunikační schopnosti a dovednosti v oblasti odborné a profesní angličtiny podle sylabu


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT