Ve dnech 23. - 29. 6. 2018 proběhla v Brně mezinárodní konference The 6th International Conference on Phthiraptera, kterou pod záštitou mezinárodní společnosti International Society of Phthirapterists pořádali pracovníci Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat...

Ve dnech 23. - 29. 6. 2018 proběhla v Brně mezinárodní konference The 6th International Conference on Phthiraptera, kterou pod záštitou mezinárodní společnosti International Society of Phthirapterists pořádali pracovníci Ústavu biologie a chorob volně žijících zvířat Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno ve spolupráci s agenturou Longaro. Do hotelu Best Western Premier Hotel International se sjelo 91 odborníků na lidské vši a zvířecí všenky z 23 zemí světa, mimo jiné z USA, Argentiny, Číny, Brazílie, Izraele, Japonska, Švédska a dalších zemí. Za univerzitu převzal záštitu nad konferencí rektor VFU Brno prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA.

Prestižní konference se koná pravidelně každé čtyři roky v různých zemích světa, které jsou vždy voleny účastníky na předcházejícím ročníku. Na poslední konferenci v roce 2014 v americkém Salt Lake City byl zvolen jako pořadatel letošního setkání tým doc. RNDr. Oldřicha Sychry, Ph.D. The 6th International Conference on Phthiraptera byla již tradičně zaměřena na problematiku biologie, ekologie, fylogeneze, veterinárních aspektů a epidemiologie vší a všenek. Odborný program probíhal ve 4 dnech a byl sestaven do 5 plenárních přednášek, 51 prezentací a 32 posterů. Realizační tým připravil pro své vážené hosty také společenské a kulturní vyžití – výlet do zámku Lednice a Valtického podzemí, exkurzi do Mendelova muzea a „Galla diner“, která proběhla v prostorách Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí.

Konferenci slavnostně zahájil člen organizačního výboru ICP6 prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. Za VFU následně přivítal účastníky prorektor prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Konferenci podpořila také děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., která v rámci zahájení akce ocenila spolupráci mezi VFU Brno a vybranými odborníky z řad společnosti International Society of Phthirapterists předáním pamětních odznaků VFU Brno. Ocenění bylo laureátům předáno v rámci oslav k příležitosti 100. výročí založení VFU Brno.

 

 

 

                                                                                                                                    

 

V entomologické laboratoři vedené doc. Sychrou je vědecká činnost zaměřena především na výzkum ektoparazitů ptáků jako jsou všenky, ptakotrudky, blechy a roztoči. V centru pozornosti jsou však především všenky, jejich taxonomie, biologie a ekologie. Na chodu laboratoře se významně podílí studenti, čehož výsledkem je mimo vědecké publikace přes 20 obhájených bakalářských, diplomových či rigorózních prací. Pracovníci laboratoře i studenti realizovali řadu terénních expedic, během kterých byl nasbírán úctyhodný výzkumný materiál. Výsledky výzkumu entomologické laboratoře byly publikovány v mnoha odborných článcích a publikacích, ve kterých bylo mimo jiné popsáno 61 nových druhů všenek.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT