Kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu 

Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí, zabývajících se prací se zvířaty a regulací jejich počtu, ve smyslu § 39 a 42 zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem.

termín: 8.-12.2.2021

             

Kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné od

do odborných kurzů pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat  a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu
Kurzy jsou určeny pracovníkům odchytové služby, městské policie, útulků, asanačních služeb a ostatních profesí,  zabývajících  se  prací  se  zvířaty  a  regulací  jejich  počtu,  ve  smyslu  § 39  a  42   zákona  č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) v platném znění, § 27 a 28 vyhlášky č. 342/2012 Sb. a navazujících právních norem. 

Místo konání:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno, ICV - budova  6.
Místní doprava: tramvají č. 1 od hl. žel. nádraží, směr Řečkovice, výstup zast. Kartouzská;
autem je možný vjezd do areálu VFU na vjezdový lístek hlavní branou (vjezdový lístek uschováte a bude Vám potvrzen k bezplatnému odjezdu); parkoviště je k dispozici.

Termín :

8.-12.2.2021

(registrace v pondělí 8.2.2021 od 8:00 do 9:00 h, zahájení výuky v 9:00 h)

Rozsah kurzu: 65 výukových hodin dle programu (viz příloha)
Ukončení: závěrečná zkouška (zkušební test, ústní pohovor, praktická část)
Cena kurzu:

6.500,- Kč včetně DPH 

Úhradu proveďte:

 jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,   num. kód 0300, v. s. 97209151, k. s. 0308, VFU Brno IČ: 62157124, DIČ: CZ62157124

 na základě faktury-daňového dokladu zaslané dodavatelem.

 Doklad o úhradě (kopii bankovního výpisu) přivezte prosím sebou!

 Ubytování a stravování není zahrnuto v ceně kurzu.

Přihlášení:

Závaznou přihlášku ke stažení - zde- zašlete co nejdříve.
Přijetí přihlášky potvrdíme e-mailem, při překročení kapacity účastníků nezařazené zájemce vyrozumíme a nabídneme jim další možný termín kurzu.  Přihlášky zasílejte e-mailem. Přihláška je závazná, případné změny sdělte co nejdříve.

Ubytování:

Ubytování si účastníci zajišťují sami. Vybrané kontakty uvádíme v příloze.

Stravování: Stravování si účastníci zajišťují sami. V areálu VFU je restaurace a kantýna.


Sylabus studia je připraven ve spolupráci  Státní veterinární správy  ČR, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno  a  oddělení ochrany zvířat odboru živočišných komodit MZe ČR a zahrnuje teoretickou a praktickou výuku. Program kurzů a studijní materiály obdrží účastníci při registraci. Účastník odborných kurzů získá po úspěšně vykonané zkoušce Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata a Osvědčení pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu.

Děkujeme za zvážení pozvání do kurzu a těšíme se na setkání. V případě potřeby nás prosím kontaktujte.
(Věra Temelová, tel.: 541 562 092, e-mail: temelovav@vfu.cz


Program kurzů stáhnete zde (doc)Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT