Jak si představit společensky odpovědnou organizaci a jak můžou tento přístup zapojit do svého fungování vysoké školy? Společensky odpovědným chováním může být nejen zlepšování kvality pracovního prostředí pro zaměstnance, filantropie nebo zapojení do ochrany životního prostředí, ale také třeba transparentní zadávání veřejných zakázek.

Jak si představit společensky odpovědnou organizaci a jak můžou tento přístup zapojit do svého fungování vysoké školy? Společensky odpovědným chováním může být nejen zlepšování kvality pracovního prostředí pro zaměstnance, filantropie nebo zapojení do ochrany životního prostředí, ale také třeba transparentní zadávání veřejných zakázek.

O těchto a dalších tématech budou v úterý 23. června od 15.00 v živém video-přenosu na webu magazínu vysokých škol https://www.universitas.cz/ a na facebookových stránkách univerzit diskutovat tito zástupci vysokých škol a dalších partnerů:

Adam Gromnica, právník Oddělení veřejných zakázek MPSV /distančně/
Filip Kouřil, student MENDELU
Vojtěch Kundrát, student VUT a MUNI
Petr Oslzlý, rektor JAMU
Anna Putnová, akademička VUT
Marta Valešová, kvestorka MUNI
Michal Veselý, marketingový ředitel JIC
Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
moderuje Sylvie Formánková, akademička MENDELUStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT