Rektor VFU Brno v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR v souvislosti se zvyšujícím se nebezpečím šíření koronaviru COVID-19 stanovuje následující opatření.

S účinností od 13. března 2020 až do odvolání se zkracuje doba pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy. Zbývající část pracovní doby budou zaměstnanci vykonávat práci z domova.
Toto opatření se nevztahuje na provozy, kde je nezbytné zabezpečit činnost ve vztahu k veřejnosti, k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci anebo je nezbytné zabezpečit kontinuitu provozu.

Vedoucí zaměstnanci a akademičtí pracovníci jsou povinni být dostupní prostřednictvím elektronické komunikace svému vedoucímu zaměstnanci každý pracovní den od 13.00 do 14.00 hod.

Rektor VFU Brno v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR v souvislosti se zvyšujícím se nebezpečím šíření koronaviru COVID-19 stanovuje následující opatření.

S účinností od 13. března 2020 až do odvolání se zkracuje doba pobytu zaměstnanců na pracovištích VFU Brno na polovinu pracovní doby podle jejich pracovní smlouvy. Zbývající část pracovní doby budou zaměstnanci vykonávat práci z domova. Toto opatření se nevztahuje na provozy, kde je nezbytné zabezpečit činnost ve vztahu k veřejnosti, k orgánům státní nebo veřejné správy a státní moci anebo je nezbytné zabezpečit kontinuitu provozu.

Vedoucí zaměstnanci a akademičtí pracovníci jsou povinni být dostupní prostřednictvím elektronické komunikace svému vedoucímu zaměstnanci každý pracovní den od 13.00 do 14.00 hod.

Provedení tohoto opatření zajistí kvestor VFU Brno na pracovištích rektorátu VFU Brno a jiných součástech VFU Brno, a dále děkani na jednotlivých fakultách, a ředitel CEITEC VFU Brno na CEITEC VFU Brno, ředitel ŠZP na ŠZP a ředitel KSK na KSK tak, aby byl zabezpečen nezbytný provoz VFU Brno, nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob nebo zdraví klientů VFU Brno, majetku VFU Brno a nebo k ohrožení takových činností, které jsou nezbytné k plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů, a nebo při jejichž neprovedení by VFU Brno hrozila majetková nebo jiná újma.

Při práci z domova jsou zaměstnanci povinni dodržovat všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a všechna opatření k ochraně zdraví tak, jako kdyby pracovali na pracovišti VFU Brno.

Zaměstnanci VFU Brno se budou řídit dalšími pokyny rektora, kvestora, děkanů a dalších vedoucích zaměstnanců VFU Brno.

 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r.
rektor VFU BrnoProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT