Pokyny pro řešitele IGA VETUNI 2022

 

31. 10. 2022

Ukončení čerpání finančních prostředků (kromě mzdových prostředků akademických pracovníků a stipendií, bude vyplaceno až po obhájení projektu na konferenci)

Ve výjimečných případech a po souhlasu tajemníka fakulty – správce rozpočtu možno čerpat finanční prostředky do poloviny listopadu 2022.

 

31. 10. 2022 odevzdat žádost o vyplacení stipendia na děkanát fakulty.

 

30. 11. 2022 – odevzdat návrh na vyplacení odměny akademického pracovníka na děkanát

 

30. 11. 2022 do 10.00 hod.

Odeslat elektronicky na emailové adresy:

 FVL - skoricm@vfu.cz                                              FVHEpikulaj@vfu.cz

1)  Příspěvky do sborníku fakultních konferencí ve wordu – viz Parametry příspěvku

2) Podklady pro Zápis ze studentské vědecké konference viz Zápis ze studentské vědecké konference

 

30. 11. 2022

Předání Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VETUNI 2022 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS) - viz IGA 2022 Závěrečná zpráva

1) podepsané v písemné podobě na děkanáty fakult

2) elektronicky na email: iga@vfu.cz

 

7. 12. 2022 do 10.00 hod.

Tajemníci fakult předají písemnou formu Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VETUNI 2022 na Sekretariát prorektorky pro vzdělávání

 

13. 12. 2022, začátek 8.00 hod.

Obhajoba projektů na veřejných studentských vědeckých konferencích pořádaných fakultami. Připravené prezentace musí být v Power Pointu v délce max. 15 minut.

Pořadí určuje předseda dílčí komise.  


Přílohy:

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT