31. 10. 2019

Ukončení čerpání finančních prostředků (kromě mzdových prostředků akademických pracovníků a stipendií, bude vyplaceno až po obhájení projektu na konferenci)

 

31. 10. 2019 -  odevzdat žádost o vyplacení stipendia prostřednictvím děkanátu

 

29. 11. 2019 – odevzdat návrh na vyplacení odměny akademického pracovníka na děkanát

 

29. 11. 2019 do 10.00 hod.

Odeslat elektronicky na emailové adresy:

FVL - skoricm@vfu.cz              FVHE -  pikulaj@vfu.cz                    FaF - suchypa@vfu.cz

1) Příspěvky do sborníku fakultních konferencí ve wordu – viz Parametry příspěvku

2) Podklady pro Zápis ze studentské vědecké konference viz Zápis ze studentské vědecké konference

 

29. 11. 2019

Předání Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VFU Brno 2019 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS) - viz IGA 2019 Závěrečná zpráva

1) podepsané v písemné podobě na děkanáty fakult

2) elektronicky na email: iga@vfu.cz

 

6. 12. 2019 do 10.00 hod.

Tajemníci fakult předají písemnou formu Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VFU Brno 2019 na Sekretariát prorektora pro vzdělávání

 

10. 12. 2019, začátek 8.00 hod.

Obhajoba projektů na veřejných studentských vědeckých konferencích pořádaných fakultami.

Připravené prezentace musí být v Power Pointu v délce max. 15 minut.

Pořadí určuje předseda dílčí komise. 

 

Místa konání konferencí:

FVL – Velká zasedací místnost SIS, budova č. 24, 3.NP, dv.č. 336

FVHE – Multifunkční místnost SIS, budova č. 24, dv.č. 166

FaF – Pavilon Farmacie, budova č. 44, místnost 038


Přílohy:

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT