V úterý 30. ledna 2018 proběhl slavnostní ceremoniál k příležitosti jmenování rektorů českých veřejných vysokých škol a univerzit.

Prezident Miloš Zeman oficiálně jmenoval do funkce 12 rektorů  již v pondělí 29. ledna. V úterý odpoledne pak v pražském Karolinu převzali rektoři jmenovací dekrety z rukou ministra školství Roberta Plaga. Mezi jmenovanými rektory nechyběl ani nově zvolený rektor VFU Brno prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA. Profesor Nečas byl zvolen kandidátem na rektora Akademickým senátem VFU Brno 19. října 2017, poté návrh jmenování rektora schválila vláda České republiky. Posledním krokem bylo samotné jmenování do funkce prezidentem republiky. Rektor Nečas nastoupí do svého úřadu 1. února 2018 a jeho funkční období potrvá do 31. ledna 2022.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT