Provozní doba posilovny

Zimní semestr 2020/21

Pondělí (MO)  10.00-17.00   
Úterý (TU)  10.00-17.00   
Středa (WE)  10.00-17.00   
Čtvrtek (TH)   15.00-20.00   
Pátek (FR)  10.00-14.00   

pro návštěvu posilovny je nutné mít uhrazené příspěvky na kalendářní rok 2020 !

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

 

 1. Posilovna slouží pouze ke kondičnímu nebo sportovnímu posilování v provozní době posilovny.
 2. Cvičení v posilovně je povoleno:
  • studentům VFU pod vedením učitele v rámci výuky tělesné výchovy,
  • všem členům VSK VFU, kteří mají řádně uhrazeny členské příspěvky za příslušný kalendářní rok.    Jak se stát členem VSK VFU.  
 3. Vstup do posilovny je možný pouze s platným průkazem VSK VFU, a to:
  • v hodinách, kdy neprobíhá výuka, jen vchodem do ústavu (od kurtů),
  • v ostatních provozních hodinách vchodem do tělocvičny.
  Cvičenci jsou povinni se přezouvat ve vestibulech obou vchodů do budovy
 4. Všeobecné podmínky provozu v posilovně
  • cvičenci jsou povinni dodržovat při cvičení veškerá bezpečnostní opatření,
  • každý cvičenec je povinen dodržovat základní hygienická pravidla a rovněž udržovat pořádek  v posilovně (např. ukládat činky a kotouče po docvičení na svá místa),
  • jednoruční činky se vracejí do stojanů, volné kotouče na vyhrazená místa,
  • všichni cvičící jsou povinni odkládat průkazy VSK do pořadače u vstupních dveří posilovny– slouží k průběžné kontrole vyučujícím,
  • minimální počet cvičenců v posilovně jsou dva - z bezpečnostních důvodů,
  • maximální počet pak deset - z kapacitních důvodů,
  • cvičenci udržují  pořádek a hygienu taktéž v prostorách šatny, sprchy a WC,
  • cvičenec, který opouští posilovnu jako poslední, zkontroluje pořádek, zavírá okna, zhasne světla a zajistí, aby dveře do šatny a sprchy zůstaly otevřené¨(kvůli větrání),
  • všechny závady zjištěné v posilovně, šatně nebo soc. zařízení, jsou cvičenci povinni okamžitě nahlásit zodpovědnému učiteli Mgr. J. Chodníčkovi nebo jinému pracovníkovi ÚTVS.

 

Za  nedodržování provozního řádu bude cvičencům s okamžitou platností zamezen přístup do posilovny a za opakované nedodržování jim bude zrušeno členství ve VSK VFU !Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT