Předseda doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Místopředseda:

MVDr. Mirko Treu, CSc. (do 30.6.2018)

Členové: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
MVDr. Zbyněk Semerád
MVDr. Karel Daniel
MVDr. Jiří Bureš


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT