Rada pro celoživotní vzdělávání VETUNI

 na období do 31. ledna 2026

Předseda prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
Místopředseda: MVDr. Eva Justová
Členové: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
 

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

  prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
  MVDr. Zbyněk Semerád
  MVDr. Martin Grym
  MVDr. Jiří Bureš

 

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT