Členové Rady pro vnitřní hodnocení

1 Předseda rektor
    prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 
2 Místopředseda prorektor pro strategii a rozvoj
    prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
3 Další povinný člen předseda AS VFU Brno
     prof. MVDr. František Treml, CSc.

1/3 na návrh AS

 1. prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL
 2. doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., FVHE
 3. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., FaF
 4. Mgr. Adéla Firlová, student, FaF

1/3 na návrh VR

 1. prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., FVL
 2. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE
 3. MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., FaF
 4. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., externí

1/3 na návrh rektora

 1. doc. MVDr. Michal Crha, děkan FVL
 2. doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka FVHE
 3. doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, děkanka FaF
 4. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., externí

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT