Regionální Agrární komora Jihomoravského kraje vyhlašuje 12. ročník soutěže o značku Regionální potravina Jihomoravského kraje a 16. ročník soutěže o značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2021 a Chuť jižní Moravy 2021

Vážení výrobci, vážení soutěžící,

obracíme se na Vás tomto roce s výzvou k přihlášení do regionální potravinářské soutěže.

Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 7. 6. 2021!
Hodnotitelská komise ve čtvrtek 17. 6. 2021
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěží – Jihomoravské krajské dožínky v Kyjově 29. 8. 2021 (dle aktuální epidemiologické situace)
 

Cílem soutěží je podpořit malé a střední firmy v regionech, které mají maximálně 250 zaměstnanců, a zároveň představit a zvýšit oblibu regionálních potravin nejen mezi odbornou veřejností, ale především mezi spotřebiteli.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem těchto soutěží v Jihomoravském kraji, kdy ve spolupráci s partnery - zejména s Ministerstvem zemědělství ČR a Státním zemědělským intervenčním fondem, Jihomoravským krajem, Mendelovou univerzitou v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Státní veterinární správou, Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Krajským informačním střediskem pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje, ale i dalšími, jsou garanty úrovně, kvality, objektivity a dalších pozitivních kritérií celé akce.

 

U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu. Produkt zároveň musí být vyrobený v konkrétním regionu, tj. v Jihomoravském kraji, což je základní podmínka soutěže. Podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

 

Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je silná mediální a marketingová podpora a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

 

Pro rok 2021 jsou aktualizované formuláře, přihlášky zasílejte pouze na těchto nových formulářích. Vyplněná přihláška/žádost platí pro obě soutěže, vyplňuje se pouze jedenkrát.

Více informací na www.regionalnipotravina.cz  www.kisjm.cz

 

Přílohy:

- 1_Avízo k vyhlášení soutěže

- 2_Důležité termíny a informace pro výrobce 2021

- 3_Metodika RP 2021 včetně příloh

- 4_Zásady soutěže pro udělování značky ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2021

- 5_Změnový formulář RP 2021

- 6_ Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

- 7_Náborové oslovení RP JMK 2021

 

 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

 

Ing. Václav Hlaváček, CSc.

předseda představenstva RAK Jmk

 Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

Kotlářská 53, Brno, 602 00 

Tel.: 549 216 878

E: rak@rakjm.cz; kis@kisjm.cz Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT