Od pondělí 26. 2. 2018. má Veterinární a farmaceutická univerzita Brno nové prorektory. Rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA jmenoval do funkce prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D., prorektora pro vzdělávání doc. MVDr. Petra Chloupka, Ph.D. a prorektora pro strategii a rozvoj VFU Brno prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA.

Pan rektor přivítal své kolegy ve Velké zasedací místnosti na rektorátě.      V úvodním proslovu popřál pan rektor novým prorektorům hodně sil a úspěchů v jejich funkčním období. 

Rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA jmenuje do funkce prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D.    Rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA jmenuje do funkce prorektora pro strategii a rozvoj VFU Brno prof. MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., MBA.    Rektor prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA jmenuje do funkce prorektora pro vzdělávání doc. MVDr. Petra Chloupka, Ph.D.

Noví prorektoři stvrzují podpisem vstup do svého úřadu.       Zleva: prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT