Zhodnocení činnosti Interní vzdělávací agentury IVA VFU Brno za rok 2016

Přehled výstupů projektů IVA VFU Brno 2016

FVL

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2016FVL/1110/01 On-line atlas mikroskopické anatomie orgánů splanchnické oblasti domácích a hospodářských zvířat

Hamouzová (S)

Čížek (AP)

Splněn (vynikající) Veterinární histologický atlas
2016FVL/1110/02 Veterinární arthrologie

Pračková (S)

Páral (AP)

Pyzsko (AP)

Splněn (vynikající) Veterinární arthrologie - studijní materiály
2016FVL/1200/03 On-line výukový kurz: Klinická fyziologie a patofyziologie nervového systému Kuchařová (S) Bíliková(S) Tomenendálová (AP) Splněn (vynikající) On-line výukový kurz
2016FVL/1200/04 Interaktivní atlas fyziologie a patofyziologie endokrinního systému Macháčková (S) Váňová (AP) Ramešová (S) Havlíčková (S) Splněn (vynikající) Interaktivní atlas endokrinního systému
2016FVL/1230/07 Inovace a zvýšení kvality vzdělávání v předmětu Parazitologie potravin (H1PA) Klimánková (S) Zachová (S) Koudela (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

 
2016FVL/1240/08 Příprava atlasu RNA virů Nováková (S) Celer (AP) Netřebská (S) Splněn (výborný) Atlas veterinárně významných RNA virů
2016FVL/1240/10 Skripta Nemoci telat a zásady správné výživy Šmídková (S) Čížek (AP) Hargitaiová (S) Splněn (výborný) Skripta
2016FVL/1650/12 Podpora samostatné formy vzdělávání studentů vytvořením atlasu zobrazovacích metod ptáků a plazů. Sochorcová (S) Knotek (AP) Velešťanová (S) Splněn (výborný) Atlas zobrazovacích metod ptáků a plazů
2016FVL/1660/14 Vytvoření ilustrační pomůcky pro výuku sutur u malých zvířat  Bareš (S) Urbanová (AP) Splněn (výborný)

Kombinace sutur pro serózy

Sutury kůže

Sutury podkoží, šlach, fascií

Sutury seróz

2016FVL/1660/15 Studijní příručka- management dyspnoického pacienta Bulandrová (S) Filipejová (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Studijní příručka
2016FVL/1660/16 Endoskopické vyšetření u psa II Ceplecha (S) Vávra (AP) Hlavinka (S) Splněn (vynikající)

Endoskopie horních cest dýchacích

Endoskopie dolních cest dýchacích

Endoskopie močových cest

2016FVL/1660/17 Nejčastějši srdeční choroby u psů a koček Kosková (S) Agudelo (AP) Splněn (výborný)

Nejčastější onemocnění srdce koček

Nejčastější onemocnění srdce psů

2016FVL/1660/19 Metodika managementu pacienta s primárním kostním nádorem

Malá (S)

Dvořák (AP)

Splněn (výborný)

Novotvary pohybového aparátu

Poster

E-learningový učební materiál

Chirurgické techniky

Muskuloskeletální nádory

Nádory kloubů

Nádory kostí

Neoplazie kostí

Osteosakrum u psů a koček

RTG změny podobné nádorům kostí

2016FVL/1660/20 Výukové vizuální dokumentace miniinvazivních artroskopických vyšetření a chirurgických zákroků u psů jako výuková studijní opora pro studenty Nečasová (S) Srnec (AP) Splněn (vynikající)

Artroskopie karpálního kloubu

Artroskopie kolenního kloubu

Artroskopie kyčelního kloubu

Artroskopie loketního kloubu

Artroskopie ramenního kloubu

Artroskopie tarzálního kloubu

Videotest - karpální kloub

2016FVL/1660/21 Video a fotodokumentace případů ortopedických a neurochirurgických pacientů Pánková (S) Fialová (AP) Fedorová (AP) Splněn (vynikající) Klinické případy
2016FVL/1660/23 Staging, grading a terapie nejčastějších kožních nádorů u psů Vybíhalová (S) Crha (AP) Splněn (výborný) Poster
2016FVL/1670/25 Gynekologické vyšetření klisny a řešení nejčastějších problémů - výukový materiál Horáčková (S) Mráčková (AP) Vyvial (S) Hodinová (S) Splněn (výborný) Gynekologické vyšetření klisny
2016FVL/1680/27 Využití hematologického a biochemického vyšetření
v diagnostice poruch zdravotního stavu prasat
Linhart (S) Svoboda (AP) Nesplněn  
2016FVL/1680/29 Vytvoření fotodokumentace a videí pro zkvalitnění výuky Vnitřních nemocí přežvýkavců - funkční úprava paznehtů a základní zákroky na paznehtu Pleško (S) Smola (AP) Alexová (S) Splněn (výborný)

Amputace paznehtu

Funkční úprava paznehtů

Nasazení podkůvky

2016FVL/1680/31 Základy RTG diagnostiky  a její využití u různých kategorií prasat při praktické výuce

Vašek (S)

Fajt (AP)

Splněn (výborný) E-learning
2016FVL/1700/33 Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat - praktická cvičení

Píšťková (S)

Illek (AP) Danielová (S)

Splněn (výborný) Skripta

FVHE

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2016FVHE/2150/34 Tvorba pracovních listů pro praktickou výuku předmětů Biologie a Biologie a molekulárně biologické metody Marková (S) Kobédová (S) Bártová (AP) Splněn (vynikající)

Protokoly na cvičení - kombinovaná forma

Protokoly na cvičení - prezenční forma

2016FVHE/2150/36 Tvorba map - manuál pro zkvalitnění závěrečných prací Rybářová (S) Široký (AP) Splněn (výborný) Manuál pro zkvalitnění závěrečných prací
2016FVHE/2190/39 Přehled nejčastěji se vyskytujících chorob ryb v České republice Jelínková (S) Palíková (AP) Splněn (vynikající)

Výukový panel - virové choroby

Výukový panel - bakteriální choroby

Výukový panel - mykotické choroby

Výukový panel - parazitární choroby

2016FVHE/2190/40 Sokolnictví: chov, výcvik a nemoci dravců Piaček (S)  Pikula (AP) Splněn (výborný)

 

2016FVHE/2210/41 Grafické vyjádření složek u vybraných surovin a potravin rostlinného původu - účební pomůcky Běhalová (S) Ošťádalová (AP) Račická (S) Splněn (výborný)

Bramborová hlíza

Hrách sušený

Bramborová hranolka

Marshmallow

Tofu
2016FVHE/2210/43 Zavedení vzorové dokumentace dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 do praktické výuky předmětu "Management potravinářské laboratoře" Kurciníková (S) Javůrková (AP) Široký (S) Petrášová (AP) Splněn (výborný) Prezentace s výstupy
2016FVHE/2210/44 Průkaz falšování potravin Luňáková (S) Svobodová (S) Zelenková (S) Pospiech (S) Splněn (výborný)

Poster

Prezentace výstupů

2016FVHE/2220/45 Nutriční managment psa a kočky Kopálová (S) Slavík (S) Štercová (AP) Splněn (výborný)

Nutriční management psa a kočky

Nutriční management kočky

Nutriční management psa

Poster - kočka

Poster - pes

2016FVHE/2230/46 Plemena psů skupiny FCI I Blovská (S) Zapletal (AP) Štěpánková (S) Splněn (výborný) Prezentace FCI I
2016FVHE/2230/47 Plemena koček chovaná v České republice Bradáčová (S) Šimek (AP) Faladová (S) Splněn (vynikající) Prezentace
2016FVHE/2230/48 Plemena psů skupiny FCI II chovaná v České republice Miniariková (S) Jakešová (AP) Musilová (S) Splněn (výborný) Prezentace FCI II
2016FVHE/2240/52 Vybrané úlohy z praktických cvičení předmětu Analýza surovin rostlinného původu Vacková (S) Bednář (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Výukové materiály
2016FVHE/2240/53 Rozšíření výuky předmětu "Druhy a složení potravin" o nová témata a interaktivní materiály.

Pololániková(S)

Janštová (AP) Bogdanovičová (AP)   

Bláhová (S)

Splněn (vynikající)

Zdravotní a výživová tvrzení

Doplňky stravy

Alimentární onemocnění

Potraviny nového typu

2016FVHE/2340/55 Zkvalitnění výuky chemických laboratorních metod se zaměřením na metodu FT-NIR spektrometrie Michalková (S)  Králová (AP) Splněn (výborný)

Blízká infračervená spektrometrie

Postery

2016FVHE/2340/56 Inovace a rozšíření výuky mlékárenských technologií se zaměřením na problematiku kysaných mléčných výrobků Mahdalová (S) Janštová (AP) Splněn (výborný)

Mlékařské mikrobiální kultury

Kysané mléčné výrobky

Poster - čisté mlékařské kultury

Poster - kysané mléčné výrobky

2016FVHE/2340/57 Rozšíření výuky HACCP o modelový plán HACCP provozu společného stravování Polková (S) Necidová (AP) Splněn (výborný)

Příručka HACCP 1

Příručka HACCP 2

Příručka HACCP 3

Příručka HACCP 4

Příručka HACCP 5

 

2016FVHE/2340/58 Inovace a rozšíření výuky mikrobiologie potravin se zaměřením na potraviny rostlinného původu Tylšová (S) Bubeníková (S) Bursová (AP) Splněn (výborný)

Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody II - kurz

Mikrobiologie potravin a mikrobiologické laboratorní metody 2 - kurz

Prezentace

Skripta

2016FVHE/2350/59 Aktualizace materiálů v oblasti hygieny masa a orgánů Tesařová (S) Steinhauserová (AP) Splněn (výborný) Prezentace výstupů
2016FVHE/2380/60 Etologie koní - multimediální učební pomůcka zaměřená na projevy chování koní Machovcová (S) Jozefová (AP) Splněn (vynikající) Etologie koní - multimediální učební pomůcka zaměřená na projevy chování koní

2016FVHE/2380/61 Záchrana zvířat v extrémních situacích - výuková podpora Žák (S) Vošmerová (AP) Splněn (výborný) Výuková podpora
2016FVHE/2390/62 Postery s principy instrumentálních metod Doubková (S) Maršálek (AP) Splněn (výborný) Výukové materiály
2016FVHE/2390/63 Vytvoření multimediálního výukového textu pro nový předmět Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny  Malíková (S) Voslářová (AP) Splněn (vynikající) Multimediální výukový text
2016FVHE/2390/66 Environmentální endokrinní disruptory jako aktuální hrozba pro životní prostředí - studijní materiály pro zkvalitnění výuky předmětů Toxikologie, Toxikologie potravin a Ekotoxikologie Sehonová (S) Svobodová (AP) Splněn (výborný)

Poster

Environmentální endokrinní disruptory

2016FVHE/2390/67 Výuková opora pro studenty ke studiu předmětu Biochemie I a II Večerková (S) Hostovský (AP) Splněn (výborný) Výuková opora

FaF

Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2016FaF/3110/68 Druhá etapa přípravy a realizace farmaceuticko-historické expozice na FaF VFU Brno Deáková (S) Ambrus (AP) Splněn (výborný) Prezentace
2016FaF/3110/69 Elektronické výukové materiály - bezpečnost léčiv Rychlíčková (S) Šaloun (AP) Splněn (vynikající) Elektronické výukové materiály
2016FaF/3110/70 Lékařské předpisy v minulosti a současnosti - názorná výuková opora  Suchovič (S) Tkáčová (S) Kolář (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Poster 1

Poster 2

2016FaF/3120/71 Inovace praktických cvičení předmětu Fytochemie Gazdová (S) Hanáková (AP) Splněn (výborný) Praktická cvičení z Fytochemie
2016FaF/3120/72 Inovace praktických cvičení z Mikrobiologie Mráčková (S) Navrátilová (AP) Splněn (výborný) Prezentace k seminářům
2016FaF/3120/73 Inovace studijních pomůcek k praktickým cvičením z Botaniky s ohledem na zefektivnění výuky Pokorná (S) Dvorská (AP) Babula (AP) Splněn (výborný) Prezentace výstupů
2016FaF/3120/74 Inovace praktických cvičení z Toxikologie přírodních látek Rjašková (S) Jankovská (AP) Kubínová (AP) Šmejkal (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Prezentace

Toxikologie přírodních látek cvičení č. 1

Toxikologie přírodních látek cvičení č. 2

Toxikologie přírodních látek cvičení č. 3

Toxikologie přírodních látek cvičení č. 4

2016FaF/3130/75 Inovace laboratorního vybavení předmětu "Biofyzika - laboratorní cvičení"

Elbl (S)  

Muselík (AP)

Splněn (výborný)

Prezentace - laboratorní cvičení

Adsorpce barviva na aktivním uhlí

Laserová difrakce

Nefelometrie

2016FaF/3130/76 Inovace předmětu "Lékové formy vyšších generací" Pavelková (S) Vysloužil (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Prezentace k přednášce

Návody na cvičení 1

Návody na cvičení 2

2016FaF/3130/77 Zavedení texturní analýzy do předmětu "Teorie lékových forem" Pechová (S) Gajdziok (AP) Splněn (výborný)

Prezentace k přednášce

Návod pro praktické cvičení

Studijní materiál

2016FaF/3140/78 Klinicko-farmaceutický servis u pacientů s duševní poruchou Kotolová (AP) Pokrivčáková (S)

Splněn

(velmi dobrý)

Poster

Studijní materiál

2016FaF/3140/79 Inovace semináře předmětu Farmakologické a sociální aspekty VPL - Racionální užívání volně prodejných analgetik Sochorová (S) Procházka (S) Kotolová (AP)

Splněn

(velmi dobrý)

Studijní materiál

Poster 1

Poster 2

2016FaF/3150/80 Zefektivnění a inovace praktických cvičení předmětu Analýza léčiv

Padrtová (S) Marvanová (S) Odehnalová(AP)

Pížová (AP)

Splněn (vynikající)

Nové a aktuální návody na cvičení

Limitní testy

Zkušební metody

Vyhodnocení projektů IVA VFU Brno 2016

2. 12. 2016 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o hodnocení projektů IVA VFU Brno 2016.

Závěrečná konference projektů IVA

2. 11. 2016 - Závěrečná konference projektů IVA se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2016 od 9:00. Konference bude rozdělena do třech sekcí dle fakult.

Závěrečná zpráva projektů IVA

16. 9. 2016 - Závěrečnou zprávu projektu IVA odevzdejte do 20. listopadu 2016 elektronicky na moltasovaa(at)vfu.cz a písemně na děkanáty fakult odkud bude po podpisu děkanem hromádně předáno na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj.

Stipendia pro studenty projektu IVA

19. 4. 2016 - Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena po závěrečných obhajobách projektů. Žádost je nutné podat do 4. 11. 2016 na děkanáty fakult.

Cesty studentů v rámci ČR

19. 4. 2016 - V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VFU musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

Rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2016

18. 4. 2016 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VFU Brno 2016. Prosíme jednoho člena z každého projektového týmu, aby si rozhodnutí vyzvednul. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení a Pověření a podpisový vzor. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště, hromadně bude podáno na podpis panu rektorovi.

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VFU Brno 2016

10. 3. 2016 - Komise IVA VFU Brno zveřejňuje výsledky soutěže IVA VFU Brno 2016 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult. O výši a struktuře krácení projektů budou jejich řešitelé informováni e-mailem do 11. 3. 2016.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finančí prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejichStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT