Interní vzdělávací agentura IVA VETUNI

FVL
Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení projektu Výstupy projektu
2022FVL/1110/01 Obrazový atlas veterinární osteologie Mauermannová (S), Pyszko (AP) Splněn (velmi dobrý) Obrazový atlas veterinární osteologie
2022FVL/1200/02 Vybrané patomechanismy v aktivních animacích Čerňanský (S), Doležalová (AP), Vrbka (S) Splněn (výborný)

Poruchy acidobazické rovnováhy

Patofyziologie KVS

Patofyziologie ledvin a močového systému

Zánět

Zánět, SIRS

2022FVL/1200/03 On-line kurz - hematologie Vránová (S), Vandrovcová (S), Voříšková (S), Stehlíková (AP) Splněn (vynikající) On-line kurz - hematologie
2022FVL/1240/04 Rozmanitost koronavirových infekcí v říši zvířat Luběnová (S), Kopečná (S), Tesa (AP) Splněn (velmi dobrý)

Rozmanitost koronavirových infekcí v říši zvířat

Poster

2022FVL/1500/07 Návody k praktickým cvičení - Léčiva v péči o zvířata Klíčová (S), Janíček Hrubá (S), Chloupek J. (AP) Splněn (velmi dobrý) Návody k praktickým cvičení - Léčiva v péči o zvířata
2022FVL/1600/09 On-line interaktivní kurz - projevy vybraných orgánových poruch v laboratorním profilu psa a kočky  Burdová (S), Řeháková (AP), Jankovíchová (S) Splněn (výborný) On-line interaktivní kurz - projevy vybraných orgánových poruch v laboratorním profilu psa a kočky 
2022FVL/1650/10 Online výuka - Radiochirurgie a její využití u plazů, ptáků a drobných savců Petríková (S), Knotek (AP), Stach (S) Splněn (výborný)

Radiochirurgie

Poster

2022FVL/1650/12 On-line výuka: Diagnosticky-terapeutický přístup k onemocněním dýchacích cest u plazů Zbořilová (S), Čermáková (AP), Červinková (S) Splněn (výborný) Diagnosticky - terapeutický přístup k onemocněním dýchacích cest u plazů
2022FVL/1660/13 Monitoring anestezie psa a kočky Fojtíková (S), Novák (AP), Pipišová (S) Splněn (velmi dobrý)

Monitoring anestezie psa a kočky

Monitoring anestezie psa a kočky - prezentace

2022FVL/1660/14 Vybraná onemocnění dutiny ústní koček - studijní materiály Pompová (S), Fichtel (AP), Čavojová (S) Splněn (velmi dobrý)

Vybraná onemocnění dutiny ústní koček - prezentace

Vybraná onemocnění dutiny ústní koček - pdf

Poster

2022FVL/1660/15 Ilustrační pomůcky pro užívání veterinárních simulátorů Staňková (S), Bložoňová (AP), Radó (S) Splněn (vynikající)

Veterinární simulátory

2022FVL/1670/19 Onkologie koní - přehled klinicky významných onemocnění Kopecká (S), Jahn (AP) Splněn (výborný)

Úvod a principy diagnostiky v onkologii koní

Equinní sarkoid

Melanocytární tumory

Skvamocelulární karcinom

Nádorová onemocnění vnitřních orgánů

2022FVL/1670/20 Atlas nemoci horních cest dýchacích u koní: výuková prezentace Podojil (S), Vavrušková (S), Opltová (S), Bodeček (AP) Splněn (velmi dobrý) Atlas nemoci horních cest dýchacích u koní: výuková prezentace
2022FVL/1680/22 Možnosti ovlivnění zdravotního stavu prasat dietetickými opatřeními Malovcová (S), Svoboda (AP) Splněn (velmi dobrý) Možnosti ovlivnění zdravotního stavu prasat dietetickými opatřeními
2022FVL/1680/23 Urolitiáza u přežvýkavců - diagnostika, možnosti terapie, prevence Novotná (S), Indrova (AP) Splněn (velmi dobrý) Urolitiáza u přežvýkavců - diagnostika, možnosti terapie, prevence
2022FVL/1680/24 Problematika výskytu kýl u prasat a jejich řešení Šlezingrová (S), Vašek (AP) Nesplněn                            -
2022FVL/1700/26 Virtuální řešení případů a zhodnocení laboratorních nálezů Simonová (S), Kadek (AP) Splněn (velmi dobrý) Virtuální řešení případů a zhodnocení laboratorních nálezů
FVHE
Číslo projektu Název projektu Tým projektu Hodnocení Výstupy projektu
2022FVHE/2150/27 Podpora distanční formy a prezenční formy výuky předmětů Bakalářské /  Diplomové práce-literární poznatky Kašpárková (S), Bártová (AP), Papoušek (AP) Splněn (výborný)

Vzor - Vazba desky BP/DP

Vzor - práce BP/DP

Vzor - prezentace

2022FVHE/2150/28 Rozšíření bioinformatické analýzy celogenomových dat získaných technikou nové generace sekvenování ve výuce předmětu Antibiotické rezistence Růžičková (S), Dolejská (AP) Splněn (výborný)

Sekvenování nové generace a in silico analýza celogenomových dat

Videa

2022FVHE/2190/29 Modelové příklady pro blokovou výuku a státní zkoušku z předmětu Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat Bednaříková (S), Němcová (AP), Lakomá (AP), Adam (S) Splněn (vynikající) Modelové příklady pro blokovou výuku a státní zkoušku z předmětu Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat
2022FVHE/2190/32 Modelové příklady pro výuku Ekotoxikologie potravin Zukalová (S), Havelková (AP) Splněn (velmi dobrý)

Ekotoxikologie potravin

Ekotoxikologicke riziko polutantu pro netopyry

Urbanni ekologie jako nova evolucni vyzva

Mikropolutanty jako neviditelná invaze

Netopýři jako bioindikátory kvality prostředí

Válka jako ekologická katastrofa

Světlo a zvuk jako novodobé zdroje znečištění

2022FVHE/2210/35 Laboratorní analýza potravin rostlinného původu - inovace distanční výuky Těšíková (S), Dordevic (AP), Koudelková Mikulášková (AP), Zemancová (S) Splněn (velmi dobrý) Laboratorní analýza potravin rostlinného původu - inovace distanční výuky
2022FVHE/2360/36 Inovace praktických cvičení předmětu Hygiena a technologie vajec a medu  Furmančíková (S), Veselá (AP) Splněn (velmi dobrý)

Stárnutí vajec

Vyšetření vajec ovoskopicky - návod

Hygiena a technologie vajec a medu -  návody na cvičení

2022FVHE/2410/37 Nákazy u koní - multimediální učební pomůcka Hájková (S), Hytychová (AP) Splněn (velmi dobrý)

Nákazy u koní

Nákazy u koní - test

2022FVHE/2410/38 Modelové příklady z ochrany a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat Kotianová (S), Vojtkovská (AP), Pokorná (S) Splněn (vynikající) Modelové příklady z ochrany a welfare psů, koček a dalších zájmových zvířat
2022FVHE/2410/39 Modelové příklady z Etologie Lukešová (S), Šebánková (AP) Splněn (vynikající) Modelové příklady z Etologie
2022FVHE/2410/40 Mykotoxikózy hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech Novotná (S), Svobodová (AP), Hadnaďová (S), Svatoš (S) Splněn (velmi dobrý)  Mykotoxikózy hospodářských zvířat a zvířat v zájmových chovech
2022FVHE/2410/41 Databáze modelových případů v ochraně pokusných zvířat Válková (S), Voslářová (AP) Splněn (vynikající) Modelové případy v ochraně pokusných zvířat
2022FVHE/2420/42 Encyklopedie zemědělských rostlin obsahujících antinutriční látky a toxických rostlin vyskytujících se v domácnostech a na zahradách  Haľková (S), Tšponová (AP). Bohumská (S), Sedláková (AP) Splněn (velmi dobrý)

Botanika - hlavní kurz

Jedovaté rostliny rostoucí na zahradách, skalkách a bytech

Krmivářsky významné rostliny obsahující antinutriční látky

 

Vyhodnocení projektů IVA VETUNI 2022

29. 11. 2022 - Komise IVA VETUNI rozhodla o hodnocení projektů IVA VETUNI 2022.

 

Závěrečná konference projektů IVA

9. 11. 2022 - Závěrečná konference projektů IVA se uskuteční ve středu 23. listopadu 2022 od 9:00. Konference bude rozdělena do dvou sekcí dle fakult.

Závěrečná zpráva projektů IVA

29. 9. 2022 - Závěrečnou zprávu projektu IVA odevzdejte do 14. listopadu 2022 elektronicky na altrichterovan@vfu.cz a písemně na děkanáty fakult odkud bude po podpisu děkanem/děkankou hromadně předáno na sekretariát prorektora pro strategii a rozvoj.

Stipendia pro studenty projektu IVA

10. 5. 2022 - Stipendia v rámci projektů IVA budou vyplacena po závěrečných obhajobách projektů. Žádost je nutné podat do 4. 11. 2022 na děkanáty fakult.

Cesty studentů v rámci ČR

10. 5. 2022 - V souladu s projekty IVA nejsou zahraniční služební cesty, někteří studenti mají naplánovány v projektu cesty tuzemské. Každý student, který vyjíždí na tuzemské pracovní cesty a nemá pracovní úvazek na VETUNI musí mít uzavřenou Smlouvu dle OZ, ke každé cestě poté vystavuje cestovní příkaz.

Formuláře k projektům IVA

Rozhodnutí k přijatým projektům IVA VETUNI 2022

10. 5. 2022 - Na sekretariátu prorektora pro strategii a rozvoj jsou k vyzvednutí rozhodnutí k přijatým projektům IVA VETUNI 2022. Při vyzvednutí rozhodnutí dodejte Čestné prohlášení a Pověření a podpisový vzor. Formuláře naleznete níže. Číslo zakázky je uvedeno v přiloženém seznamu zakázek pro jednotlivé projekty IVA. Pověření a podpisový vzor dodejte s podpisem příkazce operace a vedoucího pracoviště na děkanát příslušné fakulty.

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VETUNI 2022

15. 3. 2022 - Komise IVA VETUNI zveřejňuje výsledky soutěže IVA VETUNI 2022 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle fakult.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VETUNI

15. 3. 2022 - Komise IVA VETUNI rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VETUNI pro rok 2022.

Vyhlášení soutěže IVA VETUNI pro rok 2022

15. 12. 2021 - Prorektor pro strategii a rozvoj VETUNI vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VETUNI pro rok 2022. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 15. 12. 2021 do 25. 2. 2022. Hodnotící lhůta je stanovena od 28. 2. 2022 do 15. 3. 2022.

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 25. 2. 2022, kontakt: kopeckape@vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:

IVA Vyhlášení soutěže 2022
Formulář Projekt IVA VETUNI 2022
Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím IVA VETUNI

 

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT