Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2020

IGA VFU Brno v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno stanovuje pro rok 2020 rozdělení prostředků na specifický výzkum v celkové výši 11 926 875,00 následovně:

  • 11 278 029 Kč na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IGA VFU Brno,
  • 298 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací  IGA VFU Brno, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, tj. 2,5 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,
  • 350 846 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference, tj. 2,94 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
předseda IGA VFU Brno

V Brně dne 11. února 2020 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT