Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2021

IGA VFU Brno v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VFU Brno stanovuje pro rok 2021 rozdělení prostředků na specifický výzkum v celkové výši 10 879 080,00 Kč následovně:

  • 10 319 063 Kč na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IGA VFU Brno,
  • 270 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací IGA VFU Brno, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, tj. 2,48 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,
  • 290 017 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference, tj. 2,67 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

 

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
předseda IGA VFU Brno
18. února 2021

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT