Rozdělení prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro rok 2022

IGA VETUNI v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování účelové podpory na specifický výzkum VETUNI stanovuje pro rok 2022 rozdělení prostředků na specifický výzkum v celkové výši 9 157 958 Kč následovně:

  • 8 659 958 Kč na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IGA VETUNI,
  • 228 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací IGA VETUNI, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků, tj. 2,49 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum,
  • 270 000 Kč na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací studentské vědecké konference, tj. 2,95 % prostředků na specifický vysokoškolský výzkum.

 

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
předsedkyně IGA VETUNI
17. března 2022

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT