Information day on Marie Skłodowska-Curie Action Research and Innovation Staff Exchange

  • 21. ledna 2020, 10:00
  • Brno, MENDELU, PAVILON m, MÍSTNOST m2.12
  • Pozvánka

Seminář k realizaci projektů TAČR

  • 11. února 2020, 13:00
  • Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, posluchárna P1
  • Pozvánka


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT