Složení akademického senátu 

Předsednictvo AS VETUNI pro funkční období 2021-2024

Fakulta Jméno Funkce
FVL Prof. MVDr. František Treml CSc. předseda
FVL Prof. MVDr. Jiří Smola CSc. místopředseda
FVHE MVDr. Petra Mačáková Ph.D. člen předsednictva
FVL MVDr. Laura Staňková člen předsednictva
FVHE Denisa Dostálová člen předsednictva
FVHE Mgr. Barbora Havelková Ph.D. tajemník

Složení AS VETUNI pro funkční období 2021-2024

Akademičtí pracovníci

Fakulta/č

Jméno

FVL

 

1

Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

2

Prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc.

3

MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

4

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

5

Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

6

Prof. MVDr. František Treml, CSc.

FVHE

 

1

MVDr. Martina Volfová, Ph.D.

2

Mgr. Barbora Havelková Ph.D.

3

prof. RNDr. Ondřej Sychra, Ph.D.

4

Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.

5

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

6

MVDr. Petra Mačáková, Ph.D.

Studenti

  

Fakulta

Jméno

FVL

 

1 Martina Schiestl
2

MVDr. Laura Staňková

3

Filip Odstrčil

FVHE

 

1

Josef Král

2

Denisa Dostálová

3

Mgr. Simona Ljasovská

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT