Členové správní rady

předseda:

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA

místopředsedové:

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

PhDr. Richard Svoboda, MBA

členové:

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA
MVDr. Jaroslav Salava
MgA. Stanislav Moša
prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (do 28.02.2020)
RNDr. Zuzana Matušková (od 19.03.2020)

Tajemník:

Ing. arch. Gabriela Chmelařová   

Zápisy správní rady VFU

 

 Statut správní rady VFU Brno (*.pdf)

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT