Členové Správní rady

předseda:

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA

místopředsedové:

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

PhDr. Richard Svoboda, MBA

členové:

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA
MVDr. Jaroslav Salava
MgA. Stanislav Moša
prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

Tajemník:

Ing. arch. Gabriela Chmelařová   

Zápisy Správní rady VETUNI

 

 Statut Správní rady VETUNI(*.pdf)

 

Archiv zápisů

 


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT