V sobotu 2. 6. 2018 od 9 do 16 hodin proběhlo  jedinečné setkání absolventů a studentů veterinárních a farmaceutických oborů, který se konalo u příležitosti 100. výročí založení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

Setkání se konalo na brněnském výstavišti v pavilonu A, v rámci oslav založení československého státu, Festivalu RE:PUBLIKA.

Pro absolventy a studenty byl připraven celodenní naučně populární program, v němž kolegové z naší alma mater i z dalších institucí a odborníci z praxe prezentovali zajímavá témata z profesního života. Součástí programu byly také tzv. absolvent pointy, v rámci nichž obdrželi zúčastnění absolventi a studenti diplom u příležitosti 100. výročí založení univerzity a pamětní odznak.

Zábavným doplněním celého dne byl doprovodný program Mysliveckého kroužku při VFU Brno pod vedením MVDr. Miloše Vávry. Vystoupení s loveckými psy přilákalo nejen absolventy a studenty VFU Brno, ale také případné budoucí zájemce o studium z řad nejmladších návštěvníků festivalu.   

Děkujeme všem za účast na slavnostním Srazu absolventů a studentů Veterinární a farmaceutické univerzity Brno konaném ku příležitosti 100. výročí založení naší alma mater. Budeme se těšit na další setkávání v rámci oslav výročí v druhé polovině roku 2018. Ti, kdo chtějí dodatečně získat „Diplom ku příležitosti 100. výročí založení VFU Brno“, si jej mohou vyzvednout v Archivu VFU Brno. Termíny vyzvednutí si, prosím, předem domluvte s Mgr. Evou Zatloukalovou (zatloukalovae@vfu.cz).

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT